14599.htm

CÍMSZÓ: Steinbach

SZEMÉLYNÉV: Steinbach Gusztáv

SZÓCIKK: "Steinbach, 1. Gusztáv, író, szül. Pozsonyban 1848 febr. 18. Gimnáziumi tanulmányait u. o. végezte, a filozófiát Bécsben. Ott nyerte jogi és filozófiai doktorátusát. Előbb a Deutsche Zeitung és a Neues Pester Journal, 1879. a Neue Freue Presse szerkesztőségének tagja lett. Müvei: Das ungarische Strafgesetzbuch; Ungarische Verfassungsgesetze (1891); Jahrbuch des öffentlichen Rechts (1907); Franz Deák. Parlamenti és belpolitikai cikkeket írt. 1889-ben aConcordia bécsi hírlapírók egyesülete nyugdíjintézetének elnökévé választotta meg és haláláig ez intézmény élén maradt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4599. címszó a lexikon => 806. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14599.htm

CÍMSZÓ: Steinbach

SZEMÉLYNÉV: Steinbach Gusztáv

SZÓCIKK: Steinbach, 1. Gusztáv, író, szül. Pozsonyban 1848 febr. 18. Gimnáziumi tanulmányait u. o. végezte, a filozófiát Bécsben. Ott nyerte jogi és filozófiai doktorátusát. Előbb a Deutsche Zeitung és a Neues Pester Journal, 1879. a Neue Freue Presse szerkesztőségének tagja lett. Müvei: Das ungarische Strafgesetzbuch; Ungarische Verfassungsgesetze 1891 ; Jahrbuch des öffentlichen Rechts 1907 ; Franz Deák. Parlamenti és belpolitikai cikkeket írt. 1889-ben aConcordia bécsi hírlapírók egyesülete nyugdíjintézetének elnökévé választotta meg és haláláig ez intézmény élén maradt.

14599.ht

CÍMSZÓ Steinbac

SZEMÉLYNÉV Steinbac Gusztá

SZÓCIKK Steinbach 1 Gusztáv író szül Pozsonyba 184 febr 18 Gimnázium tanulmányai u o végezte filozófiá Bécsben Ot nyert jog é filozófia doktorátusát Előb Deutsch Zeitun é Neue Peste Journal 1879 Neu Freu Press szerkesztőségéne tagj lett Müvei Da ungarisch Strafgesetzbuch Ungarisch Verfassungsgesetz 189 Jahrbuc de öffentliche Recht 190 Fran Deák Parlament é belpolitika cikkeke írt 1889-be aConcordi bécs hírlapíró egyesület nyugdíjintézeténe elnökév választott me é halálái e intézmén élé maradt

14599.h

CÍMSZ Steinba

SZEMÉLYNÉ Steinba Guszt

SZÓCIK Steinbac Gusztá ír szü Pozsonyb 18 feb 1 Gimnáziu tanulmánya végezt filozófi Bécsbe O nyer jo filozófi doktorátusá Elő Deutsc Zeitu Neu Pest Journa 187 Ne Fre Pres szerkesztőségén tag let Müve D ungarisc Strafgesetzbuc Ungarisc Verfassungsgeset 18 Jahrbu d öffentlich Rech 19 Fra Deá Parlamen belpolitik cikkek ír 1889-b aConcord béc hírlapír egyesüle nyugdíjintézetén elnöké választot m halálá intézmé él marad

14599.

CÍMS Steinb

SZEMÉLYN Steinb Gusz

SZÓCI Steinba Guszt í sz Pozsony 1 fe Gimnázi tanulmány végez filozóf Bécsb nye j filozóf doktorátus El Deuts Zeit Ne Pes Journ 18 N Fr Pre szerkesztőségé ta le Müv ungaris Strafgesetzbu Ungaris Verfassungsgese 1 Jahrb öffentlic Rec 1 Fr De Parlame belpoliti cikke í 1889- aConcor bé hírlapí egyesül nyugdíjintézeté elnök választo halál intézm é mara

14599

CÍM Stein

SZEMÉLY Stein Gus

SZÓC Steinb Gusz s Pozson f Gimnáz tanulmán vége filozó Bécs ny filozó doktorátu E Deut Zei N Pe Jour 1 F Pr szerkesztőség t l Mü ungari Strafgesetzb Ungari Verfassungsges Jahr öffentli Re F D Parlam belpolit cikk 1889 aConco b hírlap egyesü nyugdíjintézet elnö választ halá intéz mar

1459

CÍ Stei

SZEMÉL Stei Gu

SZÓ Stein Gus Pozso Gimná tanulmá vég filoz Béc n filoz doktorát Deu Ze P Jou P szerkesztősé M ungar Strafgesetz Ungar Verfassungsge Jah öffentl R Parla belpoli cik 188 aConc hírla egyes nyugdíjintéze eln válasz hal inté ma