14601.htm

CÍMSZÓ: Steinberg

SZEMÉLYNÉV: Steinberg Sámuel

SZÓCIKK: Steinberg Sámuel, egyetemi tanár, történet­író, szül. Kőszegen 1857 dec. 16. A gráci egyetemen tanult és u. o. lett filozófiai doktor 1882., 1895-ben pedig a bécsi egyetem magántanára. 1901-ben kinevezték a prágai német egyetemre a történettudományok nyug. rendes tanárává. Nagyszámú tanulmányai, amelyek szakfolyóiratokban jelennek meg, főképpen a XIV.-XVI századok korát ölelik fel. Főműve: Nuntiaturberichte aus Deutschland (1897).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4601. címszó a lexikon => 806. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14601.htm

CÍMSZÓ: Steinberg

SZEMÉLYNÉV: Steinberg Sámuel

SZÓCIKK: Steinberg Sámuel, egyetemi tanár, történet­író, szül. Kőszegen 1857 dec. 16. A gráci egyetemen tanult és u. o. lett filozófiai doktor 1882., 1895-ben pedig a bécsi egyetem magántanára. 1901-ben kinevezték a prágai német egyetemre a történettudományok nyug. rendes tanárává. Nagyszámú tanulmányai, amelyek szakfolyóiratokban jelennek meg, főképpen a XIV.-XVI századok korát ölelik fel. Főműve: Nuntiaturberichte aus Deutschland 1897 .

14601.ht

CÍMSZÓ Steinber

SZEMÉLYNÉV Steinber Sámue

SZÓCIKK Steinber Sámuel egyetem tanár történet­író szül Kőszege 185 dec 16 grác egyeteme tanul é u o let filozófia dokto 1882. 1895-be pedi bécs egyete magántanára 1901-be kinevezté prága néme egyetemr történettudományo nyug rende tanárává Nagyszám tanulmányai amelye szakfolyóiratokba jelenne meg főképpe XIV.-XV százado korá öleli fel Főműve Nuntiaturbericht au Deutschlan 189

14601.h

CÍMSZ Steinbe

SZEMÉLYNÉ Steinbe Sámu

SZÓCIK Steinbe Sámue egyete taná történet­ír szü Kőszeg 18 de 1 grá egyetem tanu le filozófi dokt 1882 1895-b ped béc egyet magántanár 1901-b kinevezt prág ném egyetem történettudomány nyu rend tanáráv Nagyszá tanulmánya amely szakfolyóiratokb jelenn me főképp XIV.-X század kor ölel fe Főműv Nuntiaturberich a Deutschla 18

14601.

CÍMS Steinb

SZEMÉLYN Steinb Sám

SZÓCI Steinb Sámu egyet tan történet­í sz Kősze 1 d gr egyete tan l filozóf dok 188 1895- pe bé egye magántaná 1901- kinevez prá né egyete történettudomán ny ren tanárá Nagysz tanulmány amel szakfolyóiratok jelen m főkép XIV.- száza ko öle f Főmű Nuntiaturberic Deutschl 1

14601

CÍM Stein

SZEMÉLY Stein Sá

SZÓC Stein Sám egye ta történet­ s Kősz g egyet ta filozó do 18 1895 p b egy magántan 1901 kineve pr n egyet történettudomá n re tanár Nagys tanulmán ame szakfolyóirato jele főké XIV. száz k öl Főm Nuntiaturberi Deutsch

1460

CÍ Stei

SZEMÉL Stei S

SZÓ Stei Sá egy t történe Kős egye t filoz d 1 189 eg magánta 190 kinev p egye történettudom r taná Nagy tanulmá am szakfolyóirat jel fők XIV szá ö Fő Nuntiaturber Deutsc