14602.htm

CÍMSZÓ: Steinberger

SZEMÉLYNÉV: Steinberger Lajos

SZÓCIKK: "Steinberger Lajos (Louis), feltaláló, szül. Szegeden. Pályáját, mint tájképfestő kezdte. Később Amerikába ment és ott több technikai találmányával nagysikert aratott. Feltalálta az Electroset és a Filmoid-Flexoid-Insulost. Chicagóban és St. Louisban a világkiállításokon több kitüntetést nyert. Körülbelül 300 találmányát szabadalmaz­ták. S. igen népszerű ember Amerikában. Zsidó Edison néven emlegetik. Jelenleg Brooklynban él."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4602. címszó a lexikon => 806. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14602.htm

CÍMSZÓ: Steinberger

SZEMÉLYNÉV: Steinberger Lajos

SZÓCIKK: Steinberger Lajos Louis , feltaláló, szül. Szegeden. Pályáját, mint tájképfestő kezdte. Később Amerikába ment és ott több technikai találmányával nagysikert aratott. Feltalálta az Electroset és a Filmoid-Flexoid-Insulost. Chicagóban és St. Louisban a világkiállításokon több kitüntetést nyert. Körülbelül 300 találmányát szabadalmaz­ták. S. igen népszerű ember Amerikában. Zsidó Edison néven emlegetik. Jelenleg Brooklynban él.

14602.ht

CÍMSZÓ Steinberge

SZEMÉLYNÉV Steinberge Lajo

SZÓCIKK Steinberge Lajo Loui feltaláló szül Szegeden Pályáját min tájképfest kezdte Későb Amerikáb men é ot töb technika találmányáva nagysiker aratott Feltalált a Electrose é Filmoid-Flexoid-Insulost Chicagóba é St Louisba világkiállításoko töb kitüntetés nyert Körülbelü 30 találmányá szabadalmaz­ták S ige népszer embe Amerikában Zsid Ediso néve emlegetik Jelenle Brooklynba él

14602.h

CÍMSZ Steinberg

SZEMÉLYNÉ Steinberg Laj

SZÓCIK Steinberg Laj Lou feltalál szü Szegede Pályájá mi tájképfes kezdt Késő Ameriká me o tö technik találmányáv nagysike aratot Feltalál Electros Filmoid-Flexoid-Insulos Chicagób S Louisb világkiállítások tö kitünteté nyer Körülbel 3 találmány szabadalmaz­tá ig népsze emb Amerikába Zsi Edis név emlegeti Jelenl Brooklynb é

14602.

CÍMS Steinber

SZEMÉLYN Steinber La

SZÓCI Steinber La Lo feltalá sz Szeged Pályáj m tájképfe kezd Kés Amerik m t techni találmányá nagysik arato Feltalá Electro Filmoid-Flexoid-Insulo Chicagó Louis világkiállításo t kitüntet nye Körülbe találmán szabadalmaz­t i népsz em Amerikáb Zs Edi né emleget Jelen Brooklyn

14602

CÍM Steinbe

SZEMÉLY Steinbe L

SZÓC Steinbe L L feltal s Szege Pályá tájképf kez Ké Ameri techn találmány nagysi arat Feltal Electr Filmoid-Flexoid-Insul Chicag Loui világkiállítás kitünte ny Körülb találmá szabadalmaz­ néps e Ameriká Z Ed n emlege Jele Brookly

1460

CÍ Steinb

SZEMÉL Steinb

SZÓ Steinb felta Szeg Pály tájkép ke K Amer tech találmán nagys ara Felta Elect Filmoid-Flexoid-Insu Chica Lou világkiállítá kitünt n Körül találm szabadalma nép Amerik E emleg Jel Brookl