14603.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Fülöp

SZÓCIKK: Steiner, 1. Fülöp, festő, szül. Pesten 1812., a bécsi képzőművészeti akadémia anyakönyve szerint Kittseen. Tanulmányait Pesten kezdte, 1837. Münchenbe ment, ahol akkor I. Lajos király alatt új művészi élet virágzott. Arcképeket és életképeket festett és az 1840-es évek közepén Pesten élt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4603. címszó a lexikon => 806. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14603.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Fülöp

SZÓCIKK: Steiner, 1. Fülöp, festő, szül. Pesten 1812., a bécsi képzőművészeti akadémia anyakönyve szerint Kittseen. Tanulmányait Pesten kezdte, 1837. Münchenbe ment, ahol akkor I. Lajos király alatt új művészi élet virágzott. Arcképeket és életképeket festett és az 1840-es évek közepén Pesten élt.

14603.ht

CÍMSZÓ Steine

SZEMÉLYNÉV Steine Fülö

SZÓCIKK Steiner 1 Fülöp festő szül Peste 1812. bécs képzőművészet akadémi anyakönyv szerin Kittseen Tanulmányai Peste kezdte 1837 Münchenb ment aho akko I Lajo királ alat ú művész éle virágzott Arcképeke é életképeke festet é a 1840-e éve közepé Peste élt

14603.h

CÍMSZ Stein

SZEMÉLYNÉ Stein Fül

SZÓCIK Steine Fülö fest szü Pest 1812 béc képzőművésze akadém anyaköny szeri Kittsee Tanulmánya Pest kezdt 183 München men ah akk Laj kirá ala művés él virágzot Arcképek életképek feste 1840- év közep Pest él

14603.

CÍMS Stei

SZEMÉLYN Stei Fü

SZÓCI Stein Fül fes sz Pes 181 bé képzőművész akadé anyakön szer Kittse Tanulmány Pes kezd 18 Münche me a ak La kir al művé é virágzo Arcképe életképe fest 1840 é köze Pes é

14603

CÍM Ste

SZEMÉLY Ste F

SZÓC Stei Fü fe s Pe 18 b képzőművés akad anyakö sze Kitts Tanulmán Pe kez 1 Münch m a L ki a műv virágz Arckép életkép fes 184 köz Pe

1460

CÍ St

SZEMÉL St

SZÓ Ste F f P 1 képzőművé aka anyak sz Kitt Tanulmá P ke Münc k mű virág Arcké életké fe 18 kö P