14604.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Gyula

SZÓCIKK: Steiner Gyula, szobrász, szül. Budapesten 1878. párisi Société des Beaux Árts kiállításán 1909. tűnt fel hatalmas méretű Lavina szoborcsoport­ jával. 1910-ben pedig a berlini kiállításon aratott nagy sikert Michel Angelo és Est c. szobraival. Azóta nyoma veszett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4604. címszó a lexikon => 806. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14604.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Gyula

SZÓCIKK: Steiner Gyula, szobrász, szül. Budapesten 1878. párisi Société des Beaux Árts kiállításán 1909. tűnt fel hatalmas méretű Lavina szoborcsoport­ jával. 1910-ben pedig a berlini kiállításon aratott nagy sikert Michel Angelo és Est c. szobraival. Azóta nyoma veszett.

14604.ht

CÍMSZÓ Steine

SZEMÉLYNÉV Steine Gyul

SZÓCIKK Steine Gyula szobrász szül Budapeste 1878 páris Sociét de Beau Árt kiállításá 1909 tűn fe hatalma méret Lavin szoborcsopor jával 1910-be pedi berlin kiállításo aratot nag siker Miche Angel é Es c szobraival Azót nyom veszett

14604.h

CÍMSZ Stein

SZEMÉLYNÉ Stein Gyu

SZÓCIK Stein Gyul szobrás szü Budapest 187 pári Socié d Bea Ár kiállítás 190 tű f hatalm mére Lavi szoborcsopo jáva 1910-b ped berli kiállítás arato na sike Mich Ange E szobraiva Azó nyo veszet

14604.

CÍMS Stei

SZEMÉLYN Stei Gy

SZÓCI Stei Gyu szobrá sz Budapes 18 pár Soci Be Á kiállítá 19 t hatal mér Lav szoborcsop jáv 1910- pe berl kiállítá arat n sik Mic Ang szobraiv Az ny vesze

14604

CÍM Ste

SZEMÉLY Ste G

SZÓC Ste Gy szobr s Budape 1 pá Soc B kiállít 1 hata mé La szoborcso já 1910 p ber kiállít ara si Mi An szobrai A n vesz

1460

CÍ St

SZEMÉL St

SZÓ St G szob Budap p So kiállí hat m L szoborcs j 191 be kiállí ar s M A szobra ves