14605.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Ignác

SZÓCIKK: "Steiner Ignác, pedagógus, szül. Szécsényben 1845. Hosszú ideig a lévai izr. elemi iskola igazgatója volt. Felekezeti és héber lapokba írt vallástörténelmi és pedagógiai cikkeket. Fontosabb munkái: A lévai izr. hitközség története ; Joachin és Boaz; Reise in das gelobte Land és Ein Beitrag zur Geschichte der Entwicklung der religiosen Idee im Judentum"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4605. címszó a lexikon => 806. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14605.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Ignác

SZÓCIKK: Steiner Ignác, pedagógus, szül. Szécsényben 1845. Hosszú ideig a lévai izr. elemi iskola igazgatója volt. Felekezeti és héber lapokba írt vallástörténelmi és pedagógiai cikkeket. Fontosabb munkái: A lévai izr. hitközség története ; Joachin és Boaz; Reise in das gelobte Land és Ein Beitrag zur Geschichte der Entwicklung der religiosen Idee im Judentum

14605.ht

CÍMSZÓ Steine

SZEMÉLYNÉV Steine Igná

SZÓCIKK Steine Ignác pedagógus szül Szécsénybe 1845 Hossz idei léva izr elem iskol igazgatój volt Felekezet é hébe lapokb ír vallástörténelm é pedagógia cikkeket Fontosab munkái léva izr hitközsé történet Joachi é Boaz Reis i da gelobt Lan é Ei Beitra zu Geschicht de Entwicklun de religiose Ide i Judentu

14605.h

CÍMSZ Stein

SZEMÉLYNÉ Stein Ign

SZÓCIK Stein Igná pedagógu szü Szécsényb 184 Hoss ide lév iz ele isko igazgató vol Felekeze héb lapok í vallástörténel pedagógi cikkeke Fontosa munká lév iz hitközs történe Joach Boa Rei d gelob La E Beitr z Geschich d Entwicklu d religios Id Judent

14605.

CÍMS Stei

SZEMÉLYN Stei Ig

SZÓCI Stei Ign pedagóg sz Szécsény 18 Hos id lé i el isk igazgat vo Felekez hé lapo vallástörténe pedagóg cikkek Fontos munk lé i hitköz történ Joac Bo Re gelo L Beit Geschic Entwickl religio I Juden

14605

CÍM Ste

SZEMÉLY Ste I

SZÓC Ste Ig pedagó s Szécsén 1 Ho i l e is igazga v Feleke h lap vallástörtén pedagó cikke Fonto mun l hitkö törté Joa B R gel Bei Geschi Entwick religi Jude

1460

CÍ St

SZEMÉL St

SZÓ St I pedag Szécsé H i igazg Felek la vallástörté pedag cikk Font mu hitk tört Jo ge Be Gesch Entwic relig Jud