14610.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Simon

SZÓCIKK: "Steiner Simon, tanár, szül. Temesváron 1856 júl. 13., megh. u. o. 1924. A budapesti egyetemen tanult s miután a matematikából és fizikából tanári és bölcsészetdoktori oklevelet nyert, a makói állami főgimnáziumban, majd a temesvári állami főreáliskolában volt tanár az összeomlásig. A magyar iskoláknak román iskolákká történt átalakítás után S. megvált állásától és miután a román állampolgári esküt nem tette le, a temesvári Zsidó Lyceum tanáraként működött haláláig. Sok tanulmányt írt szaklapokba. Önállóan megjelent müvei: A reciprok poláris kúpszeletek nevezetesebb tulajdonságai (1884); Népszerű csillagászati értekezések (1893)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4610. címszó a lexikon => 807. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14610.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Simon

SZÓCIKK: Steiner Simon, tanár, szül. Temesváron 1856 júl. 13., megh. u. o. 1924. A budapesti egyetemen tanult s miután a matematikából és fizikából tanári és bölcsészetdoktori oklevelet nyert, a makói állami főgimnáziumban, majd a temesvári állami főreáliskolában volt tanár az összeomlásig. A magyar iskoláknak román iskolákká történt átalakítás után S. megvált állásától és miután a román állampolgári esküt nem tette le, a temesvári Zsidó Lyceum tanáraként működött haláláig. Sok tanulmányt írt szaklapokba. Önállóan megjelent müvei: A reciprok poláris kúpszeletek nevezetesebb tulajdonságai 1884 ; Népszerű csillagászati értekezések 1893 .

14610.ht

CÍMSZÓ Steine

SZEMÉLYNÉV Steine Simo

SZÓCIKK Steine Simon tanár szül Temesváro 185 júl 13. megh u o 1924 budapest egyeteme tanul miutá matematikábó é fizikábó tanár é bölcsészetdoktor oklevele nyert makó állam főgimnáziumban maj temesvár állam főreáliskolába vol taná a összeomlásig magya iskolákna romá iskolákk történ átalakítá utá S megvál állásátó é miutá romá állampolgár eskü ne tett le temesvár Zsid Lyceu tanárakén működöt haláláig So tanulmány ír szaklapokba Önállóa megjelen müvei recipro polári kúpszelete nevezeteseb tulajdonsága 188 Népszer csillagászat értekezése 189

14610.h

CÍMSZ Stein

SZEMÉLYNÉ Stein Sim

SZÓCIK Stein Simo taná szü Temesvár 18 jú 13 meg 192 budapes egyetem tanu miut matematikáb fizikáb taná bölcsészetdokto oklevel nyer mak álla főgimnáziumba ma temesvá álla főreáliskoláb vo tan összeomlási magy iskolákn rom iskolák törté átalakít ut megvá állását miut rom állampolgá esk n tet l temesvá Zsi Lyce tanáraké működö halálái S tanulmán í szaklapokb Önálló megjele müve recipr polár kúpszelet nevezetese tulajdonság 18 Népsze csillagásza értekezés 18

14610.

CÍMS Stei

SZEMÉLYN Stei Si

SZÓCI Stei Sim tan sz Temesvá 1 j 1 me 19 budape egyete tan miu matematiká fiziká tan bölcsészetdokt okleve nye ma áll főgimnáziumb m temesv áll főreáliskolá v ta összeomlás mag iskolák ro iskolá tört átalakí u megv állásá miu ro állampolg es te temesv Zs Lyc tanárak működ halálá tanulmá szaklapok Önáll megjel müv recip polá kúpszele nevezetes tulajdonsá 1 Népsz csillagász értekezé 1

14610

CÍM Ste

SZEMÉLY Ste S

SZÓC Ste Si ta s Temesv m 1 budap egyet ta mi matematik fizik ta bölcsészetdok oklev ny m ál főgimnázium temes ál főreáliskol t összeomlá ma iskolá r iskol tör átalak meg állás mi r állampol e t temes Z Ly tanára műkö halál tanulm szaklapo Önál megje mü reci pol kúpszel nevezete tulajdons Néps csillagás értekez

1461

CÍ St

SZEMÉL St

SZÓ St S t Temes buda egye t m matemati fizi t bölcsészetdo okle n á főgimnáziu teme á főreálisko összeoml m iskol isko tö átala me állá m állampo teme L tanár műk halá tanul szaklap Öná megj m rec po kúpsze nevezet tulajdon Nép csillagá érteke