14611.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Vilmos

SZÓCIKK: "S. Vilmos, rabbi, szül. Vácon (Pest vm.) 1886 jún. 30. 1900-1910-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1909-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1911. pedig rabbivá. Ugyanakkor a hátszegi hitközség rabbijává választotta meg. Kilenc évi működés után Nagyszentmiklósra került, innen két évi lelkészkedés után Versecre. 1924 óta nagykikindai főrabbi. Müvei: Három arab kézirat az ókairói genizáből (1909); Emlékbeszédek (Velika Kikinda 1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4611. címszó a lexikon => 807. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14611.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Vilmos

SZÓCIKK: S. Vilmos, rabbi, szül. Vácon Pest vm. 1886 jún. 30. 1900-1910-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1909-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1911. pedig rabbivá. Ugyanakkor a hátszegi hitközség rabbijává választotta meg. Kilenc évi működés után Nagyszentmiklósra került, innen két évi lelkészkedés után Versecre. 1924 óta nagykikindai főrabbi. Müvei: Három arab kézirat az ókairói genizáből 1909 ; Emlékbeszédek Velika Kikinda 1926 .

14611.ht

CÍMSZÓ Steine

SZEMÉLYNÉV Steine Vilmo

SZÓCIKK S Vilmos rabbi szül Váco Pes vm 188 jún 30 1900-1910-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1909-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1911 pedi rabbivá Ugyanakko hátszeg hitközsé rabbijáv választott meg Kilen év működé utá Nagyszentmiklósr került inne ké év lelkészkedé utá Versecre 192 ót nagykikinda főrabbi Müvei Háro ara kézira a ókairó genizábő 190 Emlékbeszéde Velik Kikind 192

14611.h

CÍMSZ Stein

SZEMÉLYNÉ Stein Vilm

SZÓCIK Vilmo rabb szü Vác Pe v 18 jú 3 1900-1910- vo budapes Rabbikép növendék 1909-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv Ugyanakk hátsze hitközs rabbijá választot me Kile é működ ut Nagyszentmiklós kerül inn k é lelkészked ut Versecr 19 ó nagykikind főrabb Müve Hár ar kézir ókair genizáb 19 Emlékbeszéd Veli Kikin 19

14611.

CÍMS Stei

SZEMÉLYN Stei Vil

SZÓCI Vilm rab sz Vá P 1 j 1900-1910 v budape Rabbiké növendé 1909- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Ugyanak hátsz hitköz rabbij választo m Kil műkö u Nagyszentmikló kerü in lelkészke u Versec 1 nagykikin főrab Müv Há a kézi ókai genizá 1 Emlékbeszé Vel Kiki 1

14611

CÍM Ste

SZEMÉLY Ste Vi

SZÓC Vil ra s V 1900-191 budap Rabbik növend 1909 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Ugyana háts hitkö rabbi választ Ki műk Nagyszentmikl ker i lelkészk Verse nagykiki főra Mü H kéz óka geniz Emlékbesz Ve Kik

1461

CÍ St

SZEMÉL St V

SZÓ Vi r 1900-19 buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab Ugyan hát hitk rabb válasz K mű Nagyszentmik ke lelkész Vers nagykik főr M ké ók geni Emlékbes V Ki