14613.htm

CÍMSZÓ: Steinhart

SZEMÉLYNÉV: Steinhart Akiba

SZÓCIKK: Steinhart Akiba, rabbi, szül. Liptószentmiklóson 1788., megh. Alsókubinban 1846. Hasonnevű nagyatyja u. o. volt Tabbi s ennek müvét Masbir Bór (Prága 1828) S. adta ki. Egyéb művei: Kóach hésiv (Prága 1827) és Bechór Sór. Harminc éven át működött hitközségében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4613. címszó a lexikon => 807. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14613.htm

CÍMSZÓ: Steinhart

SZEMÉLYNÉV: Steinhart Akiba

SZÓCIKK: Steinhart Akiba, rabbi, szül. Liptószentmiklóson 1788., megh. Alsókubinban 1846. Hasonnevű nagyatyja u. o. volt Tabbi s ennek müvét Masbir Bór Prága 1828 S. adta ki. Egyéb művei: Kóach hésiv Prága 1827 és Bechór Sór. Harminc éven át működött hitközségében.

14613.ht

CÍMSZÓ Steinhar

SZEMÉLYNÉV Steinhar Akib

SZÓCIKK Steinhar Akiba rabbi szül Liptószentmiklóso 1788. megh Alsókubinba 1846 Hasonnev nagyatyj u o vol Tabb enne müvé Masbi Bó Prág 182 S adt ki Egyé művei Kóac hési Prág 182 é Bechó Sór Harmin éve á működöt hitközségében

14613.h

CÍMSZ Steinha

SZEMÉLYNÉ Steinha Aki

SZÓCIK Steinha Akib rabb szü Liptószentmiklós 1788 meg Alsókubinb 184 Hasonne nagyaty vo Tab enn müv Masb B Prá 18 ad k Egy műve Kóa hés Prá 18 Bech Só Harmi év működö hitközségébe

14613.

CÍMS Steinh

SZEMÉLYN Steinh Ak

SZÓCI Steinh Aki rab sz Liptószentmikló 178 me Alsókubin 18 Hasonn nagyat v Ta en mü Mas Pr 1 a Eg műv Kó hé Pr 1 Bec S Harm é működ hitközségéb

14613

CÍM Stein

SZEMÉLY Stein A

SZÓC Stein Ak ra s Liptószentmikl 17 m Alsókubi 1 Hason nagya T e m Ma P E mű K h P Be Har műkö hitközségé

1461

CÍ Stei

SZEMÉL Stei

SZÓ Stei A r Liptószentmik 1 Alsókub Haso nagy M m B Ha műk hitközség