14614.htm

CÍMSZÓ: Steinherz

SZEMÉLYNÉV: Steinherz Jakab

SZÓCIKK: Steinherz Jakab, rabbi, szül. Nagypákán (Pozsony vm.) 1856 nov. 24., megh. 1921. 1885-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1885-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1886. pedig rabbivá. Előbb Nagyatádon működött. 1888. a székesfehérvári hitközség választotta meg főrabbijának és haláláig ott működött. Cikkei az Imit évkönyveiben s a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4614. címszó a lexikon => 807. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14614.htm

CÍMSZÓ: Steinherz

SZEMÉLYNÉV: Steinherz Jakab

SZÓCIKK: Steinherz Jakab, rabbi, szül. Nagypákán Pozsony vm. 1856 nov. 24., megh. 1921. 1885-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1885-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1886. pedig rabbivá. Előbb Nagyatádon működött. 1888. a székesfehérvári hitközség választotta meg főrabbijának és haláláig ott működött. Cikkei az Imit évkönyveiben s a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.

14614.ht

CÍMSZÓ Steinher

SZEMÉLYNÉV Steinher Jaka

SZÓCIKK Steinher Jakab rabbi szül Nagypáká Pozson vm 185 nov 24. megh 1921 1885-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1885-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1886 pedi rabbivá Előb Nagyatádo működött 1888 székesfehérvár hitközsé választott me főrabbijána é halálái ot működött Cikke a Imi évkönyveibe Magya Zsid Szemlébe jelente meg

14614.h

CÍMSZ Steinhe

SZEMÉLYNÉ Steinhe Jak

SZÓCIK Steinhe Jaka rabb szü Nagypák Pozso v 18 no 24 meg 192 1885- vo budapes Rabbikép növendék 1885-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 188 ped rabbiv Elő Nagyatád működöt 188 székesfehérvá hitközs választot m főrabbiján halálá o működöt Cikk Im évkönyveib Magy Zsi Szemléb jelent me

14614.

CÍMS Steinh

SZEMÉLYN Steinh Ja

SZÓCI Steinh Jak rab sz Nagypá Pozs 1 n 2 me 19 1885 v budape Rabbiké növendé 1885- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi El Nagyatá működö 18 székesfehérv hitköz választo főrabbijá halál működö Cik I évkönyvei Mag Zs Szemlé jelen m

14614

CÍM Stein

SZEMÉLY Stein J

SZÓC Stein Ja ra s Nagyp Poz m 1 188 budap Rabbik növend 1885 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E Nagyat működ 1 székesfehér hitkö választ főrabbij halá működ Ci évkönyve Ma Z Szeml jele

1461

CÍ Stei

SZEMÉL Stei

SZÓ Stei J r Nagy Po 18 buda Rabbi növen 188 av bölcsészdok Budape rab Nagya műkö székesfehé hitk válasz főrabbi hal műkö C évkönyv M Szem jel