14616.htm

CÍMSZÓ: Sterk

SZEMÉLYNÉV: Sterk Izidor

SZÓCIKK: Sterk Izidor, építész, szül. Budapesten 1860. Bécsben tanult és 1892. telepedett le Budapesten. Számos gyártelepen és bérházon kívül több nagy üzletházat tervezett, melyek közül a legnevezetesebb a Révai Testvérek üllői-úti könyvesháza. A Gellért fürdő pályázatain háromszor nyert I. dí­ jat és megkapta a kiviteli megbízást Sebestyén Artúr (1. o.) és Hegedűs Ármin (1. o.) építészekkel együtt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4616. címszó a lexikon => 807. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14616.htm

CÍMSZÓ: Sterk

SZEMÉLYNÉV: Sterk Izidor

SZÓCIKK: Sterk Izidor, építész, szül. Budapesten 1860. Bécsben tanult és 1892. telepedett le Budapesten. Számos gyártelepen és bérházon kívül több nagy üzletházat tervezett, melyek közül a legnevezetesebb a Révai Testvérek üllői-úti könyvesháza. A Gellért fürdő pályázatain háromszor nyert I. dí­ jat és megkapta a kiviteli megbízást Sebestyén Artúr 1. o. és Hegedűs Ármin 1. o. építészekkel együtt.

14616.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Izido

SZÓCIKK Ster Izidor építész szül Budapeste 1860 Bécsbe tanul é 1892 telepedet l Budapesten Számo gyártelepe é bérházo kívü töb nag üzletháza tervezett melye közü legnevezeteseb Réva Testvére üllői-út könyvesháza Gellér fürd pályázatai háromszo nyer I d ja é megkapt kivitel megbízás Sebestyé Artú 1 o é Hegedű Ármi 1 o építészekke együtt

14616.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Izid

SZÓCIK Ste Izido építés szü Budapest 186 Bécsb tanu 189 telepede Budapeste Szám gyártelep bérház kív tö na üzletház tervezet mely köz legnevezetese Rév Testvér üllői-ú könyvesház Gellé für pályázata háromsz nye j megkap kivite megbízá Sebesty Art Heged Árm építészekk együt

14616.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Izi

SZÓCI St Izid építé sz Budapes 18 Bécs tan 18 teleped Budapest Szá gyártele bérhá kí t n üzlethá terveze mel kö legnevezetes Ré Testvé üllői- könyveshá Gell fü pályázat hároms ny megka kivit megbíz Sebest Ar Hege Ár építészek együ

14616

CÍM S

SZEMÉLY S Iz

SZÓC S Izi épít s Budape 1 Béc ta 1 telepe Budapes Sz gyártel bérh k üzleth tervez me k legnevezete R Testv üllői könyvesh Gel f pályáza három n megk kivi megbí Sebes A Heg Á építésze egy

1461SZEMÉL I

SZÓ Iz épí Budap Bé t telep Budape S gyárte bér üzlet terve m legnevezet Test üllő könyves Ge pályáz háro meg kiv megb Sebe He építész eg