14618.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Adolf

SZÓCIKK: Stern Adolf, honvédtörzsorvos, szül. Nagykárolyban 1847. Sokat foglalkozott katona-egészségüggyel és 1866. a hadjárat alatt, mikor fölállították a honvédséget, résztvett az egészségügy megszervezésében s előbb dandár-, majd törzs­ orvos s végül orvosfőnök lett. Szakcikkei a Honvéd, Militar Zeitung, Wehrzeitung és Ludovika Akadémia Közlönye c. folyóiratokban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4618. címszó a lexikon => 807. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14618.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Adolf

SZÓCIKK: Stern Adolf, honvédtörzsorvos, szül. Nagykárolyban 1847. Sokat foglalkozott katona-egészségüggyel és 1866. a hadjárat alatt, mikor fölállították a honvédséget, résztvett az egészségügy megszervezésében s előbb dandár-, majd törzs­ orvos s végül orvosfőnök lett. Szakcikkei a Honvéd, Militar Zeitung, Wehrzeitung és Ludovika Akadémia Közlönye c. folyóiratokban jelentek meg.

14618.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Adol

SZÓCIKK Ster Adolf honvédtörzsorvos szül Nagykárolyba 1847 Soka foglalkozot katona-egészségüggye é 1866 hadjára alatt miko fölállítottá honvédséget résztvet a egészségüg megszervezésébe előb dandár- maj törz orvo végü orvosfőnö lett Szakcikke Honvéd Milita Zeitung Wehrzeitun é Ludovik Akadémi Közlöny c folyóiratokba jelente meg

14618.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Ado

SZÓCIK Ste Adol honvédtörzsorvo szü Nagykárolyb 184 Sok foglalkozo katona-egészségüggy 186 hadjár alat mik fölállított honvédsége résztve egészségü megszervezéséb elő dandár ma tör orv vég orvosfőn let Szakcikk Honvé Milit Zeitun Wehrzeitu Ludovi Akadém Közlön folyóiratokb jelent me

14618.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Ad

SZÓCI St Ado honvédtörzsorv sz Nagykároly 18 So foglalkoz katona-egészségügg 18 hadjá ala mi fölállítot honvédség résztv egészség megszervezésé el dandá m tö or vé orvosfő le Szakcik Honv Mili Zeitu Wehrzeit Ludov Akadé Közlö folyóiratok jelen m

14618

CÍM S

SZEMÉLY S A

SZÓC S Ad honvédtörzsor s Nagykárol 1 S foglalko katona-egészségüg 1 hadj al m fölállíto honvédsé részt egészsé megszervezés e dand t o v orvosf l Szakci Hon Mil Zeit Wehrzei Ludo Akad Közl folyóirato jele

1461SZEMÉL

SZÓ A honvédtörzso Nagykáro foglalk katona-egészségü had a fölállít honvéds rész egészs megszervezé dan orvos Szakc Ho Mi Zei Wehrze Lud Aka Köz folyóirat jel