14621.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Gerzson

SZÓCIKK: "Stern Gerson, rabbi, szül. Hegyaljamádon 1858. 1880-ban megválasztották Marosludas főrabbijává, ahol azóta teológiai munkásságot fejt ki. Jalkut Hagersum c. 12 kötetes műve a legnépszerűbb erdélyi haggadista és halachista munkák egyike. További művei: Ével kovéd; Marbe jesiva és Birchiasz hanefes."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4621. címszó a lexikon => 808. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14621.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Gerzson

SZÓCIKK: Stern Gerson, rabbi, szül. Hegyaljamádon 1858. 1880-ban megválasztották Marosludas főrabbijává, ahol azóta teológiai munkásságot fejt ki. Jalkut Hagersum c. 12 kötetes műve a legnépszerűbb erdélyi haggadista és halachista munkák egyike. További művei: Ével kovéd; Marbe jesiva és Birchiasz hanefes.

14621.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Gerzso

SZÓCIKK Ster Gerson rabbi szül Hegyaljamádo 1858 1880-ba megválasztottá Marosluda főrabbijává aho azót teológia munkásságo fej ki Jalku Hagersu c 1 kötete műv legnépszerűb erdély haggadist é halachist munká egyike Tovább művei Éve kovéd Marb jesiv é Birchias hanefes

14621.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Gerzs

SZÓCIK Ste Gerso rabb szü Hegyaljamád 185 1880-b megválasztott Maroslud főrabbijáv ah azó teológi munkásság fe k Jalk Hagers kötet mű legnépszerű erdél haggadis halachis munk egyik Továb műve Év kové Mar jesi Birchia hanefe

14621.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Gerz

SZÓCI St Gers rab sz Hegyaljamá 18 1880- megválasztot Maroslu főrabbijá a az teológ munkássá f Jal Hager köte m legnépszer erdé haggadi halachi mun egyi Tová műv É kov Ma jes Birchi hanef

14621

CÍM S

SZEMÉLY S Ger

SZÓC S Ger ra s Hegyaljam 1 1880 megválaszto Marosl főrabbij a teoló munkáss Ja Hage köt legnépsze erd haggad halach mu egy Tov mű ko M je Birch hane

1462SZEMÉL Ge

SZÓ Ge r Hegyalja 188 megválaszt Maros főrabbi teol munkás J Hag kö legnépsz er hagga halac m eg To m k j Birc han