14622.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Ignác

SZÓCIKK: Stern Ignác, teológus és pedagógus, szül. Nyitra vm. 1810 körül, öngyilkosságot követett el Szegeden 1865. Évtizedeken át Hódmezővásárhelyen volt tanító az ottani zsidó népiskolában. A kabbaláról írt értékes tanulmánya a Ben Chananja több számában jelent meg és az elsők közé tartozott, akik a modern tudomány szempontjából megvilágították azt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4622. címszó a lexikon => 808. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14622.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Ignác

SZÓCIKK: Stern Ignác, teológus és pedagógus, szül. Nyitra vm. 1810 körül, öngyilkosságot követett el Szegeden 1865. Évtizedeken át Hódmezővásárhelyen volt tanító az ottani zsidó népiskolában. A kabbaláról írt értékes tanulmánya a Ben Chananja több számában jelent meg és az elsők közé tartozott, akik a modern tudomány szempontjából megvilágították azt.

14622.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Igná

SZÓCIKK Ster Ignác teológu é pedagógus szül Nyitr vm 181 körül öngyilkosságo követet e Szegede 1865 Évtizedeke á Hódmezővásárhelye vol tanít a ottan zsid népiskolában kabbaláró ír értéke tanulmány Be Chananj töb számába jelen me é a első köz tartozott aki moder tudomán szempontjábó megvilágítottá azt

14622.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Ign

SZÓCIK Ste Igná teológ pedagógu szü Nyit v 18 körü öngyilkosság követe Szeged 186 Évtizedek Hódmezővásárhely vo taní otta zsi népiskolába kabbalár í érték tanulmán B Chanan tö számáb jele m els kö tartozot ak mode tudomá szempontjáb megvilágított az

14622.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Ig

SZÓCI St Ign teoló pedagóg sz Nyi 1 kör öngyilkossá követ Szege 18 Évtizede Hódmezővásárhel v tan ott zs népiskoláb kabbalá érté tanulmá Chana t számá jel el k tartozo a mod tudom szempontjá megvilágítot a

14622

CÍM S

SZEMÉLY S I

SZÓC S Ig teol pedagó s Ny kö öngyilkoss köve Szeg 1 Évtized Hódmezővásárhe ta ot z népiskolá kabbal ért tanulm Chan szám je e tartoz mo tudo szempontj megvilágíto

1462SZEMÉL

SZÓ I teo pedag N k öngyilkos köv Sze Évtize Hódmezővásárh t o népiskol kabba ér tanul Cha szá j tarto m tud szempont megvilágít