14625.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Menachem

SZÓCIKK: Stern Menachem Mendel, rabbi, megh. 1834. Előbb kalisi dáján volt, később a máramarosszigeti hitközség élére került, ahol 30 éven át működött, Derech Emuno (Csernovitz 1857) c. müve homiletikus maevarázatokat tartalmaz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4625. címszó a lexikon => 808. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14625.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Menachem

SZÓCIKK: Stern Menachem Mendel, rabbi, megh. 1834. Előbb kalisi dáján volt, később a máramarosszigeti hitközség élére került, ahol 30 éven át működött, Derech Emuno Csernovitz 1857 c. müve homiletikus maevarázatokat tartalmaz.

14625.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Menache

SZÓCIKK Ster Menache Mendel rabbi megh 1834 Előb kalis dájá volt későb máramarossziget hitközsé élér került aho 3 éve á működött Derec Emun Csernovit 185 c müv homiletiku maevarázatoka tartalmaz

14625.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Menach

SZÓCIK Ste Menach Mende rabb meg 183 Elő kali dáj vol késő máramarosszige hitközs élé kerül ah év működöt Dere Emu Csernovi 18 mü homiletik maevarázatok tartalma

14625.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Menac

SZÓCI St Menac Mend rab me 18 El kal dá vo kés máramarosszig hitköz él kerü a é működö Der Em Csernov 1 m homileti maevarázato tartalm

14625

CÍM S

SZEMÉLY S Mena

SZÓC S Mena Men ra m 1 E ka d v ké máramarosszi hitkö é ker működ De E Cserno homilet maevarázat tartal

1462SZEMÉL Men

SZÓ Men Me r k k máramarossz hitk ke műkö D Csern homile maevaráza tarta