14626.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Salamon

SZÓCIKK: Stern Salamon, rabbi, a XIX. sz. első feléhen Alistálon működött, mint apósának, Friedmann Salamonnak utóda, amikor ez utóbbit Gralgócra hívták meg.Élénk tudományos levelezésben állott Szófer Mózessel és Aszód Judával, mint ezek responsumaiból kitűnik. Egy kocsi gázolta halálra 1858. Utódául fiát, S. Mózest választották meg. míg másik fia, S. Salom Ber Dunaszerdahelyen volt a század elején rabbisági ülnök.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4626. címszó a lexikon => 808. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14626.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Salamon

SZÓCIKK: Stern Salamon, rabbi, a XIX. sz. első feléhen Alistálon működött, mint apósának, Friedmann Salamonnak utóda, amikor ez utóbbit Gralgócra hívták meg.Élénk tudományos levelezésben állott Szófer Mózessel és Aszód Judával, mint ezek responsumaiból kitűnik. Egy kocsi gázolta halálra 1858. Utódául fiát, S. Mózest választották meg. míg másik fia, S. Salom Ber Dunaszerdahelyen volt a század elején rabbisági ülnök.

14626.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Salamo

SZÓCIKK Ster Salamon rabbi XIX sz els feléhe Alistálo működött min apósának Friedman Salamonna utóda amiko e utóbbi Gralgócr hívtá meg.Élén tudományo levelezésbe állot Szófe Mózesse é Aszó Judával min eze responsumaibó kitűnik Eg kocs gázolt halálr 1858 Utódáu fiát S Mózes választottá meg mí mási fia S Salo Be Dunaszerdahelye vol száza elejé rabbiság ülnök

14626.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Salam

SZÓCIK Ste Salamo rabb XI s el feléh Alistál működöt mi apósána Friedma Salamonn utód amik utóbb Gralgóc hívt meg.Élé tudomány levelezésb állo Szóf Mózess Asz Judáva mi ez responsumaib kitűni E koc gázol halál 185 Utódá fiá Móze választott me m más fi Sal B Dunaszerdahely vo száz elej rabbisá ülnö

14626.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Sala

SZÓCI St Salam rab X e felé Alistá működö m apósán Friedm Salamon utó ami utób Gralgó hív meg.Él tudomán levelezés áll Szó Mózes As Judáv m e responsumai kitűn ko gázo halá 18 Utód fi Móz választot m má f Sa Dunaszerdahel v szá ele rabbis üln

14626

CÍM S

SZEMÉLY S Sal

SZÓC S Sala ra fel Alist működ apósá Fried Salamo ut am utó Gralg hí meg.É tudomá levelezé ál Sz Móze A Judá responsuma kitű k gáz hal 1 Utó f Mó választo m S Dunaszerdahe sz el rabbi ül

1462SZEMÉL Sa

SZÓ Sal r fe Alis műkö após Frie Salam u a ut Gral h meg. tudom levelez á S Móz Jud responsum kit gá ha Ut M választ Dunaszerdah s e rabb ü