14627.htm

CÍMSZÓ: Stener

SZEMÉLYNÉV: Stener Miksa

SZÓCIKK: Stener Miksa Dávid, ügyvéd, szül. Homonnán 1871. A Columbia-egyetemen végezte tanulmányait és 1893. kezdte meg ügyvédi működését New yorkban. Nagy feltűnést keltő perekben képviselte a védelmet és rövid idő alatt nagy népszerüségre tett szert. Számos jótékonysági és politikai szervezet vezetője. Alelnöke az American jewish Congressnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4627. címszó a lexikon => 809. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14627.htm

CÍMSZÓ: Stener

SZEMÉLYNÉV: Stener Miksa

SZÓCIKK: Stener Miksa Dávid, ügyvéd, szül. Homonnán 1871. A Columbia-egyetemen végezte tanulmányait és 1893. kezdte meg ügyvédi működését New yorkban. Nagy feltűnést keltő perekben képviselte a védelmet és rövid idő alatt nagy népszerüségre tett szert. Számos jótékonysági és politikai szervezet vezetője. Alelnöke az American jewish Congressnek.

14627.ht

CÍMSZÓ Stene

SZEMÉLYNÉV Stene Miks

SZÓCIKK Stene Miks Dávid ügyvéd szül Homonná 1871 Columbia-egyeteme végezt tanulmányai é 1893 kezdt me ügyvéd működésé Ne yorkban Nag feltűnés kelt perekbe képviselt védelme é rövi id alat nag népszerüségr tet szert Számo jótékonyság é politika szerveze vezetője Alelnök a America jewis Congressnek

14627.h

CÍMSZ Sten

SZEMÉLYNÉ Sten Mik

SZÓCIK Sten Mik Dávi ügyvé szü Homonn 187 Columbia-egyetem végez tanulmánya 189 kezd m ügyvé működés N yorkba Na feltűné kel perekb képvisel védelm röv i ala na népszerüség te szer Szám jótékonysá politik szervez vezetőj Alelnö Americ jewi Congressne

14627.

CÍMS Ste

SZEMÉLYN Ste Mi

SZÓCI Ste Mi Dáv ügyv sz Homon 18 Columbia-egyete vége tanulmány 18 kez ügyv működé yorkb N feltűn ke perek képvise védel rö al n népszerüsé t sze Szá jótékonys politi szerve vezető Aleln Ameri jew Congressn

14627

CÍM St

SZEMÉLY St M

SZÓC St M Dá ügy s Homo 1 Columbia-egyet vég tanulmán 1 ke ügy működ york feltű k pere képvis véde r a népszerüs sz Sz jótékony polit szerv vezet Alel Amer je Congress

1462

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S D üg Hom Columbia-egye vé tanulmá k üg műkö yor felt per képvi véd népszerü s S jótékon poli szer veze Ale Ame j Congres