14628.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Samu

SZÓCIKK: "Stern Samu, orvostanár, szül. Homonnán 1858 nov. 18., megh. Budapesten 1926 szept. 17. A budapesti egyetemen avatták orvossá 1881. Néhány évig Korányi tanár első asszisztense volt. 1889-ben a fizikális vizsgálati módszerek tanából magántanár, később a Poliklinika belgyógyászati osztályának főorvosa lett. Müvei: A fizikális vizsgálati módszerek tankönyve (1888, 4. kiad. 1905); Tumor mediartini esete (1898); A hepatitis interstilialistól eredő hasvízkór sebészi kezelése (1900)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4628. címszó a lexikon => 809. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14628.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Samu

SZÓCIKK: Stern Samu, orvostanár, szül. Homonnán 1858 nov. 18., megh. Budapesten 1926 szept. 17. A budapesti egyetemen avatták orvossá 1881. Néhány évig Korányi tanár első asszisztense volt. 1889-ben a fizikális vizsgálati módszerek tanából magántanár, később a Poliklinika belgyógyászati osztályának főorvosa lett. Müvei: A fizikális vizsgálati módszerek tankönyve 1888, 4. kiad. 1905 ; Tumor mediartini esete 1898 ; A hepatitis interstilialistól eredő hasvízkór sebészi kezelése 1900 .

14628.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Sam

SZÓCIKK Ster Samu orvostanár szül Homonná 185 nov 18. megh Budapeste 192 szept 17 budapest egyeteme avattá orvoss 1881 Néhán évi Korány taná els asszisztens volt 1889-be fizikáli vizsgálat módszere tanábó magántanár későb Poliklinik belgyógyászat osztályána főorvos lett Müvei fizikáli vizsgálat módszere tankönyv 1888 4 kiad 190 Tumo mediartin eset 189 hepatiti interstilialistó ered hasvízkó sebész kezelés 190

14628.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Sa

SZÓCIK Ste Sam orvostaná szü Homonn 18 no 18 meg Budapest 19 szep 1 budapes egyetem avatt orvos 188 Néhá év Korán tan el assziszten vol 1889-b fizikál vizsgála módszer tanáb magántaná késő Poliklini belgyógyásza osztályán főorvo let Müve fizikál vizsgála módszer tanköny 188 kia 19 Tum mediarti ese 18 hepatit interstilialist ere hasvízk sebés kezelé 19

14628.

CÍMS St

SZEMÉLYN St S

SZÓCI St Sa orvostan sz Homon 1 n 1 me Budapes 1 sze budape egyete avat orvo 18 Néh é Korá ta e assziszte vo 1889- fiziká vizsgál módsze taná magántan kés Poliklin belgyógyász osztályá főorv le Müv fiziká vizsgál módsze tankön 18 ki 1 Tu mediart es 1 hepati interstilialis er hasvíz sebé kezel 1

14628

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S S orvosta s Homo m Budape sz budap egyet ava orv 1 Né Kor t assziszt v 1889 fizik vizsgá módsz tan magánta ké Polikli belgyógyás osztály főor l Mü fizik vizsgá módsz tankö 1 k T mediar e hepat interstiliali e hasví seb keze

1462SZEMÉL

SZÓ orvost Hom Budap s buda egye av or N Ko asszisz 188 fizi vizsg móds ta magánt k Polikl belgyógyá osztál főo M fizi vizsg móds tank media hepa interstilial hasv se kez