14629.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Sámuel

SZÓCIKK: "Stern Sámuel, orvostanár, szül. Halason 1839 szept. 16., megh. 1900 körül. A prágai és bécsi egyetemeken tanult és a bécsi köz kórház orvosa, 1863. egyetemi magántanár, 1870. pedig rendes egyetemi tanára lett a klinikai propaedeutikának. Főbb művei: Beitráge zur Kenntnis der Funktionen des Nervensystems (1868); Die propádeutische Klinik als selbstandiges theoretisch-medizinische Forschungs-Institut (1870); Diagnostik der Brustkrankheiten von propádeutischklinischen Standpunkte (1877)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4629. címszó a lexikon => 809. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14629.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Sámuel

SZÓCIKK: Stern Sámuel, orvostanár, szül. Halason 1839 szept. 16., megh. 1900 körül. A prágai és bécsi egyetemeken tanult és a bécsi köz kórház orvosa, 1863. egyetemi magántanár, 1870. pedig rendes egyetemi tanára lett a klinikai propaedeutikának. Főbb művei: Beitráge zur Kenntnis der Funktionen des Nervensystems 1868 ; Die propádeutische Klinik als selbstandiges theoretisch-medizinische Forschungs-Institut 1870 ; Diagnostik der Brustkrankheiten von propádeutischklinischen Standpunkte 1877 .

14629.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Sámue

SZÓCIKK Ster Sámuel orvostanár szül Halaso 183 szept 16. megh 190 körül prága é bécs egyetemeke tanul é bécs kö kórhá orvosa 1863 egyetem magántanár 1870 pedi rende egyetem tanár let klinika propaedeutikának Főb művei Beitrág zu Kenntni de Funktione de Nervensystem 186 Di propádeutisch Klini al selbstandige theoretisch-medizinisch Forschungs-Institu 187 Diagnosti de Brustkrankheite vo propádeutischklinische Standpunkt 187

14629.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Sámu

SZÓCIK Ste Sámue orvostaná szü Halas 18 szep 16 meg 19 körü prág béc egyetemek tanu béc k kórh orvos 186 egyete magántaná 187 ped rend egyete taná le klinik propaedeutikána Fő műve Beitrá z Kenntn d Funktion d Nervensyste 18 D propádeutisc Klin a selbstandig theoretisch-medizinisc Forschungs-Instit 18 Diagnost d Brustkrankheit v propádeutischklinisch Standpunk 18

14629.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Sám

SZÓCI St Sámu orvostan sz Hala 1 sze 1 me 1 kör prá bé egyeteme tan bé kór orvo 18 egyet magántan 18 pe ren egyet tan l klini propaedeutikán F műv Beitr Kennt Funktio Nervensyst 1 propádeutis Kli selbstandi theoretisch-medizinis Forschungs-Insti 1 Diagnos Brustkrankhei propádeutischklinisc Standpun 1

14629

CÍM S

SZEMÉLY S Sá

SZÓC S Sám orvosta s Hal sz m kö pr b egyetem ta b kó orv 1 egye magánta 1 p re egye ta klin propaedeutiká mű Beit Kenn Funkti Nervensys propádeuti Kl selbstand theoretisch-medizini Forschungs-Inst Diagno Brustkrankhe propádeutischklinis Standpu

1462SZEMÉL S

SZÓ Sá orvost Ha s k p egyete t k or egy magánt r egy t kli propaedeutik m Bei Ken Funkt Nervensy propádeut K selbstan theoretisch-medizin Forschungs-Ins Diagn Brustkrankh propádeutischklini Standp