14631.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Vilmos

SZÓCIKK: "Stern Vilmos, orvos, szül. Nagyenyeden 1891. Tanársegéd volt a kolozsvári egyetemen ; 1914. a szebeni hadtest orvoslaboratóriumának vezetője, 1918. Erdély egészségügyi felügyelője volt. Feltalálója a külföldön is elismert Fuchsin-Bouillon Stern néven ismert bakteorológiai eljárásnak. Számos alapvető cikke jelent meg német és francia szaklapokban a szerológia köréből. Kolozsvárott megalapította a Therapia-laboratórium c. müintézetet."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4631. címszó a lexikon => 809. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14631.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Vilmos

SZÓCIKK: Stern Vilmos, orvos, szül. Nagyenyeden 1891. Tanársegéd volt a kolozsvári egyetemen ; 1914. a szebeni hadtest orvoslaboratóriumának vezetője, 1918. Erdély egészségügyi felügyelője volt. Feltalálója a külföldön is elismert Fuchsin-Bouillon Stern néven ismert bakteorológiai eljárásnak. Számos alapvető cikke jelent meg német és francia szaklapokban a szerológia köréből. Kolozsvárott megalapította a Therapia-laboratórium c. müintézetet.

14631.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Vilmo

SZÓCIKK Ster Vilmos orvos szül Nagyenyede 1891 Tanársegé vol kolozsvár egyeteme 1914 szeben hadtes orvoslaboratóriumána vezetője 1918 Erdél egészségügy felügyelőj volt Feltalálój külföldö i elismer Fuchsin-Bouillo Ster néve ismer bakteorológia eljárásnak Számo alapvet cikk jelen me néme é franci szaklapokba szerológi köréből Kolozsvárot megalapított Therapia-laboratóriu c müintézetet

14631.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Vilm

SZÓCIK Ste Vilmo orvo szü Nagyenyed 189 Tanárseg vo kolozsvá egyetem 191 szebe hadte orvoslaboratóriumán vezetőj 191 Erdé egészségüg felügyelő vol Feltaláló külföld elisme Fuchsin-Bouill Ste név isme bakteorológi eljárásna Szám alapve cik jele m ném franc szaklapokb szerológ körébő Kolozsváro megalapítot Therapia-laboratóri müintézete

14631.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Vil

SZÓCI St Vilm orv sz Nagyenye 18 Tanárse v kolozsv egyete 19 szeb hadt orvoslaboratóriumá vezető 19 Erd egészségü felügyel vo Feltalál külföl elism Fuchsin-Bouil St né ism bakteorológ eljárásn Szá alapv ci jel né fran szaklapok szeroló köréb Kolozsvár megalapíto Therapia-laboratór müintézet

14631

CÍM S

SZEMÉLY S Vi

SZÓC S Vil or s Nagyeny 1 Tanárs kolozs egyet 1 sze had orvoslaboratórium vezet 1 Er egészség felügye v Feltalá külfö elis Fuchsin-Boui S n is bakteoroló eljárás Sz alap c je n fra szaklapo szerol köré Kolozsvá megalapít Therapia-laborató müintéze

1463SZEMÉL V

SZÓ Vi o Nagyen Tanár koloz egye sz ha orvoslaboratóriu veze E egészsé felügy Feltal külf eli Fuchsin-Bou i bakteorol eljárá S ala j fr szaklap szero kör Kolozsv megalapí Therapia-laborat müintéz