14632.htm

CÍMSZÓ: Sterntuch

SZÓCIKK: Sterntuch (helyesebben: Stirntuch),Tégi ritus szerint élő zsidónők fövege a haj teljes eltakarására. Lengyelország és Magyarország északkeleti részein a gazdag és előkelő chásszideus asszonyok szombaton és ünnepnapokon nagy fényűzést fejtenek ki a S.-chal, amely gyakran vagyontérő drágakővel van díszítve.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4632. címszó a lexikon => 809. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14632.htm

CÍMSZÓ: Sterntuch

SZÓCIKK: Sterntuch helyesebben: Stirntuch ,Tégi ritus szerint élő zsidónők fövege a haj teljes eltakarására. Lengyelország és Magyarország északkeleti részein a gazdag és előkelő chásszideus asszonyok szombaton és ünnepnapokon nagy fényűzést fejtenek ki a S.-chal, amely gyakran vagyontérő drágakővel van díszítve.

14632.ht

CÍMSZÓ Sterntuc

SZÓCIKK Sterntuc helyesebben Stirntuc ,Tég ritu szerin él zsidónő föveg ha telje eltakarására Lengyelorszá é Magyarorszá északkelet részei gazda é előkel chásszideu asszonyo szombato é ünnepnapoko nag fényűzés fejtene k S.-chal amel gyakra vagyontér drágakőve va díszítve

14632.h

CÍMSZ Sterntu

SZÓCIK Sterntu helyesebbe Stirntu ,Té rit szeri é zsidón föve h telj eltakarásár Lengyelorsz Magyarorsz északkele része gazd előke chásszide asszony szombat ünnepnapok na fényűzé fejten S.-cha ame gyakr vagyonté drágakőv v díszítv

14632.

CÍMS Sternt

SZÓCI Sternt helyesebb Stirnt ,T ri szer zsidó föv tel eltakarásá Lengyelors Magyarors északkel rész gaz elők chásszid asszon szomba ünnepnapo n fényűz fejte S.-ch am gyak vagyont drágakő díszít

14632

CÍM Stern

SZÓC Stern helyeseb Stirn , r sze zsid fö te eltakarás Lengyelor Magyaror északke rés ga elő chásszi asszo szomb ünnepnap fényű fejt S.-c a gya vagyon drágak díszí

1463

CÍ Ster

SZÓ Ster helyese Stir sz zsi f t eltakará Lengyelo Magyaro északk ré g el chássz assz szom ünnepna fény fej S.- gy vagyo drága dísz