14634.htm

CÍMSZÓ: Stier-Somló

SZEMÉLYNÉV: Stier Fritz

SZÓCIKK: "Stier-Somló Fritz*, egyetemi tanár, állam­jogász, szül. 1873 máj. 21. Berlinben tanult. 1904-ben Bonnban kapott egyetemi katedrát, majd a kölni egyetemen lett az állam- és nemzetközi jognak és politikának rendes tanára. Főbb művei: Die deutsche Sozialgesetzgebung (1906); Das Recht der Arbeiterversicherung (1912); Preussischies Staatsrecht (1910); Kommunale Wissenschaften und Kommunale Praxis (1911); Studien zum sozialen Recht (1912); Die Vereinigten Staaten von Deutschland (1919); Vom parlamentarischen Wahlrecht in den Kulturstaaten der Welt (1918); Die Wandlungen des preussischen Stadte-, Landgemeinde-, Kreis-und Provinzialrechts (1922); Politik (1921)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4634. címszó a lexikon => 809. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14634.htm

CÍMSZÓ: Stier-Somló

SZEMÉLYNÉV: Stier Fritz

SZÓCIKK: Stier-Somló Fritz*, egyetemi tanár, állam­jogász, szül. 1873 máj. 21. Berlinben tanult. 1904-ben Bonnban kapott egyetemi katedrát, majd a kölni egyetemen lett az állam- és nemzetközi jognak és politikának rendes tanára. Főbb művei: Die deutsche Sozialgesetzgebung 1906 ; Das Recht der Arbeiterversicherung 1912 ; Preussischies Staatsrecht 1910 ; Kommunale Wissenschaften und Kommunale Praxis 1911 ; Studien zum sozialen Recht 1912 ; Die Vereinigten Staaten von Deutschland 1919 ; Vom parlamentarischen Wahlrecht in den Kulturstaaten der Welt 1918 ; Die Wandlungen des preussischen Stadte-, Landgemeinde-, Kreis-und Provinzialrechts 1922 ; Politik 1921 .

14634.ht

CÍMSZÓ Stier-Soml

SZEMÉLYNÉV Stie Frit

SZÓCIKK Stier-Soml Fritz* egyetem tanár állam­jogász szül 187 máj 21 Berlinbe tanult 1904-be Bonnba kapot egyetem katedrát maj köln egyeteme let a állam é nemzetköz jogna é politikána rende tanára Főb művei Di deutsch Sozialgesetzgebun 190 Da Rech de Arbeiterversicherun 191 Preussischie Staatsrech 191 Kommunal Wissenschafte un Kommunal Praxi 191 Studie zu soziale Rech 191 Di Vereinigte Staate vo Deutschlan 191 Vo parlamentarische Wahlrech i de Kulturstaate de Wel 191 Di Wandlunge de preussische Stadte- Landgemeinde- Kreis-un Provinzialrecht 192 Politi 192

14634.h

CÍMSZ Stier-Som

SZEMÉLYNÉ Sti Fri

SZÓCIK Stier-Som Fritz egyete taná állam­jogás szü 18 má 2 Berlinb tanul 1904-b Bonnb kapo egyete katedrá ma köl egyetem le álla nemzetkö jogn politikán rend tanár Fő műve D deutsc Sozialgesetzgebu 19 D Rec d Arbeiterversicheru 19 Preussischi Staatsrec 19 Kommuna Wissenschaft u Kommuna Prax 19 Studi z sozial Rec 19 D Vereinigt Staat v Deutschla 19 V parlamentarisch Wahlrec d Kulturstaat d We 19 D Wandlung d preussisch Stadte Landgemeinde Kreis-u Provinzialrech 19 Polit 19

14634.

CÍMS Stier-So

SZEMÉLYN St Fr

SZÓCI Stier-So Frit egyet tan állam­jogá sz 1 m Berlin tanu 1904- Bonn kap egyet katedr m kö egyete l áll nemzetk jog politiká ren taná F műv deuts Sozialgesetzgeb 1 Re Arbeiterversicher 1 Preussisch Staatsre 1 Kommun Wissenschaf Kommun Pra 1 Stud sozia Re 1 Vereinig Staa Deutschl 1 parlamentarisc Wahlre Kulturstaa W 1 Wandlun preussisc Stadt Landgemeind Kreis- Provinzialrec 1 Poli 1

14634

CÍM Stier-S

SZEMÉLY S F

SZÓC Stier-S Fri egye ta állam­jog s Berli tan 1904 Bon ka egye kated k egyet ál nemzet jo politik re tan mű deut Sozialgesetzge R Arbeiterversiche Preussisc Staatsr Kommu Wissenscha Kommu Pr Stu sozi R Vereini Sta Deutsch parlamentaris Wahlr Kultursta Wandlu preussis Stad Landgemein Kreis Provinzialre Pol

1463

CÍ Stier-

SZEMÉL

SZÓ Stier- Fr egy t állam­jo Berl ta 190 Bo k egy kate egye á nemze j politi r ta m deu Sozialgesetzg Arbeiterversich Preussis Staats Komm Wissensch Komm P St soz Verein St Deutsc parlamentari Wahl Kulturst Wandl preussi Sta Landgemei Krei Provinzialr Po