14635.htm

CÍMSZÓ: Stiller

SZEMÉLYNÉV: Stiller Bertalan

SZÓCIKK: "Stiller Bertalan, orvostanár, szül. Miskolcon 1837 jan. 23., megh. Budapesten 1922 jan. 3. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult. 1874 óta főorvosa volt a Zsidó Kórháznak, melynek később igazgatója lett. 1886-ban magántanár, 1906. udvari tanácsos lett. Értekezései a hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Nagyobb szakmüvei : Az ideges gyomorbántalmak (1884, magyar és német nyelven); A lép betegségei (1895); Az ideges gyomorbetegségek; a hashártya betegségei (1897); Az astnéniás alkati betegségekről (1907, magyar és német nyelven); Glossen zur Radiologie des Magens (1910)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4635. címszó a lexikon => 809. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14635.htm

CÍMSZÓ: Stiller

SZEMÉLYNÉV: Stiller Bertalan

SZÓCIKK: Stiller Bertalan, orvostanár, szül. Miskolcon 1837 jan. 23., megh. Budapesten 1922 jan. 3. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult. 1874 óta főorvosa volt a Zsidó Kórháznak, melynek később igazgatója lett. 1886-ban magántanár, 1906. udvari tanácsos lett. Értekezései a hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Nagyobb szakmüvei : Az ideges gyomorbántalmak 1884, magyar és német nyelven ; A lép betegségei 1895 ; Az ideges gyomorbetegségek; a hashártya betegségei 1897 ; Az astnéniás alkati betegségekről 1907, magyar és német nyelven ; Glossen zur Radiologie des Magens 1910 .

14635.ht

CÍMSZÓ Stille

SZEMÉLYNÉV Stille Bertala

SZÓCIKK Stille Bertalan orvostanár szül Miskolco 183 jan 23. megh Budapeste 192 jan 3 budapest é bécs egyetemeke tanult 187 ót főorvos vol Zsid Kórháznak melyne későb igazgatój lett 1886-ba magántanár 1906 udvar tanácso lett Értekezése haza é külföld szakfolyóiratokba jelente meg Nagyob szakmüve A idege gyomorbántalma 1884 magya é néme nyelve lé betegsége 189 A idege gyomorbetegségek hashárty betegsége 189 A astnéniá alkat betegségekrő 1907 magya é néme nyelve Glosse zu Radiologi de Magen 191

14635.h

CÍMSZ Still

SZEMÉLYNÉ Still Bertal

SZÓCIK Still Bertala orvostaná szü Miskolc 18 ja 23 meg Budapest 19 ja budapes béc egyetemek tanul 18 ó főorvo vo Zsi Kórházna melyn késő igazgató let 1886-b magántaná 190 udva tanács let Értekezés haz külföl szakfolyóiratokb jelent me Nagyo szakmüv ideg gyomorbántalm 188 magy ném nyelv l betegség 18 ideg gyomorbetegsége hashárt betegség 18 astnéni alka betegségekr 190 magy ném nyelv Gloss z Radiolog d Mage 19

14635.

CÍMS Stil

SZEMÉLYN Stil Berta

SZÓCI Stil Bertal orvostan sz Miskol 1 j 2 me Budapes 1 j budape bé egyeteme tanu 1 főorv v Zs Kórházn mely kés igazgat le 1886- magántan 19 udv tanác le Értekezé ha külfö szakfolyóiratok jelen m Nagy szakmü ide gyomorbántal 18 mag né nyel betegsé 1 ide gyomorbetegség hashár betegsé 1 astnén alk betegségek 19 mag né nyel Glos Radiolo Mag 1

14635

CÍM Sti

SZEMÉLY Sti Bert

SZÓC Sti Berta orvosta s Misko m Budape budap b egyetem tan főor Z Kórház mel ké igazga l 1886 magánta 1 ud taná l Értekez h külf szakfolyóirato jele Nag szakm id gyomorbánta 1 ma n nye betegs id gyomorbetegsé hashá betegs astné al betegsége 1 ma n nye Glo Radiol Ma

1463

CÍ St

SZEMÉL St Ber

SZÓ St Bert orvost Misk Budap buda egyete ta főo Kórhá me k igazg 188 magánt u tan Érteke kül szakfolyóirat jel Na szak i gyomorbánt m ny beteg i gyomorbetegs hash beteg astn a betegség m ny Gl Radio M