14638.htm

CÍMSZÓ: Störk

SZEMÉLYNÉV: Stoerk Károly

SZÓCIKK: "Störk Kari, orvostanár, szül. Óbudán 1832 szept. 17., megh. Bécsben 1899 szept. 13. A prágai és bécsi egyetemeken tanult, majd Sürk tanár asszisztense lett s ő használta először a laryngoscopot torokbetegeknél. Ezenkívül még más műszereket is talált fel, amelyek később elterjedtek. 1864-ben magántanár, majd rk. tanár, 1891. a laryngológia nyilv.rendes egyetemi tanára és a klinika vezetője lett Számos műve közül fontosabbak : Laryngoscopische Mitteilungen (1863); Laryngoscopische Operationen (2. kiad. 1872); Beitrage zur Heilung des Pareuchym u. Cystenkropfes (1874); Mitteilungen über Asthma Bronchiale u. d. mechanische Lungenbehand-lung (1875); Klinik d. Krankheiten d. Kehlkopfes, der Nase u. des Rachens (1876-80); Sprechen u. Singen (1881); Die Erkrankungen der Nase, des Rachens u. des Kehlkopfes (1895-97)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4638. címszó a lexikon => 809. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14638.htm

CÍMSZÓ: Störk

SZEMÉLYNÉV: Stoerk Károly

SZÓCIKK: Störk Kari, orvostanár, szül. Óbudán 1832 szept. 17., megh. Bécsben 1899 szept. 13. A prágai és bécsi egyetemeken tanult, majd Sürk tanár asszisztense lett s ő használta először a laryngoscopot torokbetegeknél. Ezenkívül még más műszereket is talált fel, amelyek később elterjedtek. 1864-ben magántanár, majd rk. tanár, 1891. a laryngológia nyilv.rendes egyetemi tanára és a klinika vezetője lett Számos műve közül fontosabbak : Laryngoscopische Mitteilungen 1863 ; Laryngoscopische Operationen 2. kiad. 1872 ; Beitrage zur Heilung des Pareuchym u. Cystenkropfes 1874 ; Mitteilungen über Asthma Bronchiale u. d. mechanische Lungenbehand-lung 1875 ; Klinik d. Krankheiten d. Kehlkopfes, der Nase u. des Rachens 1876-80 ; Sprechen u. Singen 1881 ; Die Erkrankungen der Nase, des Rachens u. des Kehlkopfes 1895-97 .

14638.ht

CÍMSZÓ Stör

SZEMÉLYNÉV Stoer Károl

SZÓCIKK Stör Kari orvostanár szül Óbudá 183 szept 17. megh Bécsbe 189 szept 13 prága é bécs egyetemeke tanult maj Sür taná asszisztens let használt előszö laryngoscopo torokbetegeknél Ezenkívü mé má műszereke i talál fel amelye későb elterjedtek 1864-be magántanár maj rk tanár 1891 laryngológi nyilv.rende egyetem tanár é klinik vezetőj let Számo műv közü fontosabba Laryngoscopisch Mitteilunge 186 Laryngoscopisch Operatione 2 kiad 187 Beitrag zu Heilun de Pareuchy u Cystenkropfe 187 Mitteilunge übe Asthm Bronchial u d mechanisch Lungenbehand-lun 187 Klini d Krankheite d Kehlkopfes de Nas u de Rachen 1876-8 Spreche u Singe 188 Di Erkrankunge de Nase de Rachen u de Kehlkopfe 1895-9

14638.h

CÍMSZ Stö

SZEMÉLYNÉ Stoe Káro

SZÓCIK Stö Kar orvostaná szü Óbud 18 szep 17 meg Bécsb 18 szep 1 prág béc egyetemek tanul ma Sü tan assziszten le használ elősz laryngoscop torokbetegekné Ezenkív m m műszerek talá fe amely késő elterjedte 1864-b magántaná ma r taná 189 laryngológ nyilv.rend egyete taná klini vezető le Szám mű köz fontosabb Laryngoscopisc Mitteilung 18 Laryngoscopisc Operation kia 18 Beitra z Heilu d Pareuch Cystenkropf 18 Mitteilung üb Asth Bronchia mechanisc Lungenbehand-lu 18 Klin Krankheit Kehlkopfe d Na d Rache 1876- Sprech Sing 18 D Erkrankung d Nas d Rache d Kehlkopf 1895-

14638.

CÍMS St

SZEMÉLYN Sto Kár

SZÓCI St Ka orvostan sz Óbu 1 sze 1 me Bécs 1 sze prá bé egyeteme tanu m S ta assziszte l haszná elős laryngosco torokbetegekn Ezenkí műszere tal f amel kés elterjedt 1864- magántan m tan 18 laryngoló nyilv.ren egyet tan klin vezet l Szá m kö fontosab Laryngoscopis Mitteilun 1 Laryngoscopis Operatio ki 1 Beitr Heil Pareuc Cystenkrop 1 Mitteilun ü Ast Bronchi mechanis Lungenbehand-l 1 Kli Krankhei Kehlkopf N Rach 1876 Sprec Sin 1 Erkrankun Na Rach Kehlkop 1895

14638

CÍM S

SZEMÉLY St Ká

SZÓC S K orvosta s Ób sz m Béc sz pr b egyetem tan t assziszt haszn elő laryngosc torokbetegek Ezenk műszer ta ame ké elterjed 1864 magánta ta 1 laryngol nyilv.re egye ta kli veze Sz k fontosa Laryngoscopi Mitteilu Laryngoscopi Operati k Beit Hei Pareu Cystenkro Mitteilu As Bronch mechani Lungenbehand- Kl Krankhe Kehlkop Rac 187 Spre Si Erkranku N Rac Kehlko 189

1463SZEMÉL S K

SZÓ orvost Ó s Bé s p egyete ta asszisz hasz el laryngos torokbetege Ezen műsze t am k elterje 186 magánt t laryngo nyilv.r egy t kl vez S fontos Laryngoscop Mitteil Laryngoscop Operat Bei He Pare Cystenkr Mitteil A Bronc mechan Lungenbehand K Krankh Kehlko Ra 18 Spr S Erkrank Ra Kehlk 18