14641.htm

CÍMSZÓ: Strasser

SZEMÉLYNÉV: Strasser Albert

SZÓCIKK: Strasser, 1. Albert, közgazdász, szül. 1833. Lissán (Cs.-Szl.), megh. Temesváron 1894. Jogi tanulmányai végeztével a temesvári Lloyd Társulat, majd 1876. az Ipar- és Kereskedelmi Kamara titkára lett. Szerkesztette a Temesvarer Zeitungot, Temesvarer Lloydot, Südungarischer Lloydot, továbbá a Laterne c. élclapot és a temesvári szabadkőművesek közlönyét, az Uniont.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4641. címszó a lexikon => 810. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14641.htm

CÍMSZÓ: Strasser

SZEMÉLYNÉV: Strasser Albert

SZÓCIKK: Strasser, 1. Albert, közgazdász, szül. 1833. Lissán Cs.-Szl. , megh. Temesváron 1894. Jogi tanulmányai végeztével a temesvári Lloyd Társulat, majd 1876. az Ipar- és Kereskedelmi Kamara titkára lett. Szerkesztette a Temesvarer Zeitungot, Temesvarer Lloydot, Südungarischer Lloydot, továbbá a Laterne c. élclapot és a temesvári szabadkőművesek közlönyét, az Uniont.

14641.ht

CÍMSZÓ Strasse

SZEMÉLYNÉV Strasse Alber

SZÓCIKK Strasser 1 Albert közgazdász szül 1833 Lissá Cs.-Szl megh Temesváro 1894 Jog tanulmánya végeztéve temesvár Lloy Társulat maj 1876 a Ipar é Kereskedelm Kamar titkár lett Szerkesztett Temesvare Zeitungot Temesvare Lloydot Südungarische Lloydot tovább Latern c élclapo é temesvár szabadkőművese közlönyét a Uniont

14641.h

CÍMSZ Strass

SZEMÉLYNÉ Strass Albe

SZÓCIK Strasse Alber közgazdás szü 183 Liss Cs.-Sz meg Temesvár 189 Jo tanulmány végeztév temesvá Llo Társula ma 187 Ipa Kereskedel Kama titká let Szerkesztet Temesvar Zeitungo Temesvar Lloydo Südungarisch Lloydo továb Later élclap temesvá szabadkőműves közlönyé Union

14641.

CÍMS Stras

SZEMÉLYN Stras Alb

SZÓCI Strass Albe közgazdá sz 18 Lis Cs.-S me Temesvá 18 J tanulmán végezté temesv Ll Társul m 18 Ip Kereskede Kam titk le Szerkeszte Temesva Zeitung Temesva Lloyd Südungarisc Lloyd tová Late élcla temesv szabadkőműve közlöny Unio

14641

CÍM Stra

SZEMÉLY Stra Al

SZÓC Stras Alb közgazd s 1 Li Cs.- m Temesv 1 tanulmá végezt temes L Társu 1 I Keresked Ka tit l Szerkeszt Temesv Zeitun Temesv Lloy Südungaris Lloy tov Lat élcl temes szabadkőműv közlön Uni

1464

CÍ Str

SZEMÉL Str A

SZÓ Stra Al közgaz L Cs. Temes tanulm végez teme Társ Kereske K ti Szerkesz Temes Zeitu Temes Llo Südungari Llo to La élc teme szabadkőmű közlö Un