14643.htm

CÍMSZÓ: Strasser

SZEMÉLYNÉV: Strasser Eleázár

SZÓCIKK: Strasser Eleázár, rabbi, szül. Rozsnyón 1790., megh. Vágújhelyen 1848 dec. 18. Triesohben és Prágában tanult a jesiván, majd rabbiállást töltött be előbb Nagymagyarban, majd 1830-34-ig Győrben, 1834-től pedig élete végóig Vágújhelyen volt főrabbi. Egyike volt az elsőknek, akik tiszta, irodalmi német nyelven tartották prédikációikat az orthodox templomokban. A Ben Chananja 1859. évf.-ban Lőw Lipót örökítette meg emlékét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4643. címszó a lexikon => 810. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14643.htm

CÍMSZÓ: Strasser

SZEMÉLYNÉV: Strasser Eleázár

SZÓCIKK: Strasser Eleázár, rabbi, szül. Rozsnyón 1790., megh. Vágújhelyen 1848 dec. 18. Triesohben és Prágában tanult a jesiván, majd rabbiállást töltött be előbb Nagymagyarban, majd 1830-34-ig Győrben, 1834-től pedig élete végóig Vágújhelyen volt főrabbi. Egyike volt az elsőknek, akik tiszta, irodalmi német nyelven tartották prédikációikat az orthodox templomokban. A Ben Chananja 1859. évf.-ban Lőw Lipót örökítette meg emlékét.

14643.ht

CÍMSZÓ Strasse

SZEMÉLYNÉV Strasse Eleázá

SZÓCIKK Strasse Eleázár rabbi szül Rozsnyó 1790. megh Vágújhelye 184 dec 18 Triesohbe é Prágába tanul jesiván maj rabbiállás töltöt b előb Nagymagyarban maj 1830-34-i Győrben 1834-tő pedi élet végói Vágújhelye vol főrabbi Egyik vol a elsőknek aki tiszta irodalm néme nyelve tartottá prédikációika a orthodo templomokban Be Chananj 1859 évf.-ba Lő Lipó örökített me emlékét

14643.h

CÍMSZ Strass

SZEMÉLYNÉ Strass Eleáz

SZÓCIK Strass Eleázá rabb szü Rozsny 1790 meg Vágújhely 18 de 1 Triesohb Prágáb tanu jesivá ma rabbiállá töltö elő Nagymagyarba ma 1830-34- Győrbe 1834-t ped éle végó Vágújhely vo főrabb Egyi vo elsőkne ak tiszt irodal ném nyelv tartott prédikációik orthod templomokba B Chanan 185 évf.-b L Lip örökítet m emléké

14643.

CÍMS Stras

SZEMÉLYN Stras Eleá

SZÓCI Stras Eleáz rab sz Rozsn 179 me Vágújhel 1 d Triesoh Prágá tan jesiv m rabbiáll tölt el Nagymagyarb m 1830-34 Győrb 1834- pe él vég Vágújhel v főrab Egy v elsőkn a tisz iroda né nyel tartot prédikációi ortho templomokb Chana 18 évf.- Li örökíte emlék

14643

CÍM Stra

SZEMÉLY Stra Ele

SZÓC Stra Eleá ra s Rozs 17 m Vágújhe Trieso Prág ta jesi rabbiál töl e Nagymagyar 1830-3 Győr 1834 p é vé Vágújhe főra Eg elsők tis irod n nye tarto prédikáció orth templomok Chan 1 évf. L örökít emlé

1464

CÍ Str

SZEMÉL Str El

SZÓ Str Ele r Roz 1 Vágújh Tries Prá t jes rabbiá tö Nagymagya 1830- Győ 183 v Vágújh főr E első ti iro ny tart prédikáci ort templomo Cha évf örökí eml