14644.htm

CÍMSZÓ: Strasser

SZEMÉLYNÉV: Strasser Miksa

SZÓCIKK: Strasser Miksa, mérnök, szül. Pápán 1864 dec. 23. A műegyetemet Budapesten végezte, majd hosszabb külföldi tanulmányutat tett. Több vasutat épített, így több hegyi vasutat Galíciában, a Máramarossziget-Kőrösmezei vasutat stb. Épített még több Tisza- és Duna-hidat. Hosszabb ideje főtitkára a Magánmérnökök Orsz. Szöv.-ének és felelős szerkesztője a Közmunkának. Különböző szaklapokban és napilapokban állandóan jelennek meg cikkei, főleg mérnök-gazdasági kérdésekről,


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4644. címszó a lexikon => 810. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14644.htm

CÍMSZÓ: Strasser

SZEMÉLYNÉV: Strasser Miksa

SZÓCIKK: Strasser Miksa, mérnök, szül. Pápán 1864 dec. 23. A műegyetemet Budapesten végezte, majd hosszabb külföldi tanulmányutat tett. Több vasutat épített, így több hegyi vasutat Galíciában, a Máramarossziget-Kőrösmezei vasutat stb. Épített még több Tisza- és Duna-hidat. Hosszabb ideje főtitkára a Magánmérnökök Orsz. Szöv.-ének és felelős szerkesztője a Közmunkának. Különböző szaklapokban és napilapokban állandóan jelennek meg cikkei, főleg mérnök-gazdasági kérdésekről,

14644.ht

CÍMSZÓ Strasse

SZEMÉLYNÉV Strasse Miks

SZÓCIKK Strasse Miksa mérnök szül Pápá 186 dec 23 műegyeteme Budapeste végezte maj hosszab külföld tanulmányuta tett Töb vasuta épített íg töb hegy vasuta Galíciában Máramarossziget-Kőrösmeze vasuta stb Építet mé töb Tisza é Duna-hidat Hosszab idej főtitkár Magánmérnökö Orsz Szöv.-éne é felelő szerkesztőj Közmunkának Különböz szaklapokba é napilapokba állandóa jelenne me cikkei főle mérnök-gazdaság kérdésekről

14644.h

CÍMSZ Strass

SZEMÉLYNÉ Strass Mik

SZÓCIK Strass Miks mérnö szü Páp 18 de 2 műegyetem Budapest végezt ma hossza külföl tanulmányut tet Tö vasut építet í tö heg vasut Galíciába Máramarossziget-Kőrösmez vasut st Építe m tö Tisz Duna-hida Hossza ide főtitká Magánmérnök Ors Szöv.-én felel szerkesztő Közmunkána Különbö szaklapokb napilapokb állandó jelenn m cikke fől mérnök-gazdasá kérdésekrő

14644.

CÍMS Stras

SZEMÉLYN Stras Mi

SZÓCI Stras Mik mérn sz Pá 1 d műegyete Budapes végez m hossz külfö tanulmányu te T vasu építe t he vasu Galíciáb Máramarossziget-Kőrösme vasu s Épít t Tis Duna-hid Hossz id főtitk Magánmérnö Or Szöv.-é fele szerkeszt Közmunkán Különb szaklapok napilapok álland jelen cikk fő mérnök-gazdas kérdésekr

14644

CÍM Stra

SZEMÉLY Stra M

SZÓC Stra Mi mér s P műegyet Budape vége hoss külf tanulmány t vas épít h vas Galíciá Máramarossziget-Kőrösm vas Épí Ti Duna-hi Hoss i főtit Magánmérn O Szöv.- fel szerkesz Közmunká Külön szaklapo napilapo állan jele cik f mérnök-gazda kérdések

1464

CÍ Str

SZEMÉL Str

SZÓ Str M mé műegye Budap vég hos kül tanulmán va épí va Galíci Máramarossziget-Kőrös va Ép T Duna-h Hos főti Magánmér Szöv. fe szerkes Közmunk Külö szaklap napilap álla jel ci mérnök-gazd kérdése