14645.htm

CÍMSZÓ: Strauss

SZEMÉLYNÉV: Strauss Lajos

SZÓCIKK: Strauss Lajos, hegedűművész, szül. Pozsonyban 1835., megh. Cambridgeben (Anglia) 1899 okt. 15. Első zenei tanulmányait a bécsi Konzervatóriumban végezte. 1850-ben tartotta első nyilvános hangversenyét - a nagy hegedűművész. Ettől az időtől kezdve sikerekben gazdag élete van. 1864-ben a londoni Filharmóniai társaság szólistája lett. Az angol király királyi zeneigazgató címet adományozta neki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4645. címszó a lexikon => 810. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14645.htm

CÍMSZÓ: Strauss

SZEMÉLYNÉV: Strauss Lajos

SZÓCIKK: Strauss Lajos, hegedűművész, szül. Pozsonyban 1835., megh. Cambridgeben Anglia 1899 okt. 15. Első zenei tanulmányait a bécsi Konzervatóriumban végezte. 1850-ben tartotta első nyilvános hangversenyét - a nagy hegedűművész. Ettől az időtől kezdve sikerekben gazdag élete van. 1864-ben a londoni Filharmóniai társaság szólistája lett. Az angol király királyi zeneigazgató címet adományozta neki.

14645.ht

CÍMSZÓ Straus

SZEMÉLYNÉV Straus Lajo

SZÓCIKK Straus Lajos hegedűművész szül Pozsonyba 1835. megh Cambridgebe Angli 189 okt 15 Els zene tanulmányai bécs Konzervatóriumba végezte 1850-be tartott els nyilváno hangversenyé nag hegedűművész Ettő a időtő kezdv sikerekbe gazda élet van 1864-be london Filharmónia társasá szólistáj lett A ango királ király zeneigazgat címe adományozt neki

14645.h

CÍMSZ Strau

SZEMÉLYNÉ Strau Laj

SZÓCIK Strau Lajo hegedűművés szü Pozsonyb 1835 meg Cambridgeb Angl 18 ok 1 El zen tanulmánya béc Konzervatóriumb végezt 1850-b tartot el nyilván hangverseny na hegedűművés Ett időt kezd sikerekb gazd éle va 1864-b londo Filharmóni társas szólistá let ang kirá királ zeneigazga cím adományoz nek

14645.

CÍMS Stra

SZEMÉLYN Stra La

SZÓCI Stra Laj hegedűművé sz Pozsony 183 me Cambridge Ang 1 o E ze tanulmány bé Konzervatórium végez 1850- tarto e nyilvá hangversen n hegedűművé Et idő kez sikerek gaz él v 1864- lond Filharmón társa szólist le an kir kirá zeneigazg cí adományo ne

14645

CÍM Str

SZEMÉLY Str L

SZÓC Str La hegedűműv s Pozson 18 m Cambridg An z tanulmán b Konzervatóriu vége 1850 tart nyilv hangverse hegedűműv E id ke sikere ga é 1864 lon Filharmó társ szólis l a ki kir zeneigaz c adomány n

1464

CÍ St

SZEMÉL St

SZÓ St L hegedűmű Pozso 1 Cambrid A tanulmá Konzervatóri vég 185 tar nyil hangvers hegedűmű i k siker g 186 lo Filharm tár szóli k ki zeneiga adomán