14651.htm

CÍMSZÓ: Sugár

SZEMÉLYNÉV: Sugár Ignác

SZÓCIKK: "Sugár Ignác, kamarai titkár, szül. 1862.,megh. Miskolcon 1918. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s ugyanitt lett jogi doktor. Előbb kereskedelmi iskolai tanár volt, majd a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara titkára lett. Közgazdasági és jogi szaklapokban számos tanulmánya jelent meg. Munkái közül jelentősebbek: Közgazdaságtan Budapest 1896); A kisiparos sorsa (Budapest (1901); Az önálló vámterület életbeléptetése (Budapest 1901)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4651. címszó a lexikon => 811. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14651.htm

CÍMSZÓ: Sugár

SZEMÉLYNÉV: Sugár Ignác

SZÓCIKK: Sugár Ignác, kamarai titkár, szül. 1862.,megh. Miskolcon 1918. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s ugyanitt lett jogi doktor. Előbb kereskedelmi iskolai tanár volt, majd a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara titkára lett. Közgazdasági és jogi szaklapokban számos tanulmánya jelent meg. Munkái közül jelentősebbek: Közgazdaságtan Budapest 1896 ; A kisiparos sorsa Budapest 1901 ; Az önálló vámterület életbeléptetése Budapest 1901 .

14651.ht

CÍMSZÓ Sugá

SZEMÉLYNÉV Sugá Igná

SZÓCIKK Sugá Ignác kamara titkár szül 1862.,megh Miskolco 1918 Tanulmányai budapest egyeteme végezt ugyanit let jog doktor Előb kereskedelm iskola taná volt maj Miskolc Kereskedelm é Iparkamar titkár lett Közgazdaság é jog szaklapokba számo tanulmány jelen meg Munká közü jelentősebbek Közgazdaságta Budapes 189 kisiparo sors Budapes 190 A önáll vámterüle életbeléptetés Budapes 190

14651.h

CÍMSZ Sug

SZEMÉLYNÉ Sug Ign

SZÓCIK Sug Igná kamar titká szü 1862.,meg Miskolc 191 Tanulmánya budapes egyetem végez ugyani le jo dokto Elő kereskedel iskol tan vol ma Miskol Kereskedel Iparkama titká let Közgazdasá jo szaklapokb szám tanulmán jele me Munk köz jelentősebbe Közgazdaságt Budape 18 kisipar sor Budape 19 önál vámterül életbelépteté Budape 19

14651.

CÍMS Su

SZEMÉLYN Su Ig

SZÓCI Su Ign kama titk sz 1862.,me Miskol 19 Tanulmány budape egyete vége ugyan l j dokt El kereskede isko ta vo m Misko Kereskede Iparkam titk le Közgazdas j szaklapok szá tanulmá jel m Mun kö jelentősebb Közgazdaság Budap 1 kisipa so Budap 1 öná vámterü életbeléptet Budap 1

14651

CÍM S

SZEMÉLY S I

SZÓC S Ig kam tit s 1862.,m Misko 1 Tanulmán budap egyet vég ugya dok E keresked isk t v Misk Keresked Iparka tit l Közgazda szaklapo sz tanulm je Mu k jelentőseb Közgazdasá Buda kisip s Buda ön vámter életbelépte Buda

1465SZEMÉL

SZÓ I ka ti 1862., Misk Tanulmá buda egye vé ugy do kereske is Mis Kereske Ipark ti Közgazd szaklap s tanul j M jelentőse Közgazdas Bud kisi Bud ö vámte életbelépt Bud