14659.htm

CÍMSZÓ: Sváb

SZEMÉLYNÉV: Sváb Károly

SZÓCIKK: Sváb Károly*, főrend, szül. Csongrádon 1829., megh. 1890. Részt vett a szabadságharcban, mint hadnagy, azután nagy kiterjedésű birtokain Csanád- és Torontálmegyékben gazdálkodott. 1875- 1885-ig Törökkanizsa országgyűlési képviselője volt, attól kezdve főrend. Elnöke volt az Országos Magyar Zsidó Alapítványi Egyletnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4659. címszó a lexikon => 813. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14659.htm

CÍMSZÓ: Sváb

SZEMÉLYNÉV: Sváb Károly

SZÓCIKK: Sváb Károly*, főrend, szül. Csongrádon 1829., megh. 1890. Részt vett a szabadságharcban, mint hadnagy, azután nagy kiterjedésű birtokain Csanád- és Torontálmegyékben gazdálkodott. 1875- 1885-ig Törökkanizsa országgyűlési képviselője volt, attól kezdve főrend. Elnöke volt az Országos Magyar Zsidó Alapítványi Egyletnek.

14659.ht

CÍMSZÓ Svá

SZEMÉLYNÉV Svá Károl

SZÓCIKK Svá Károly* főrend szül Csongrádo 1829. megh 1890 Rész vet szabadságharcban min hadnagy azutá nag kiterjedés birtokai Csanád é Torontálmegyékbe gazdálkodott 1875 1885-i Törökkanizs országgyűlés képviselőj volt attó kezdv főrend Elnök vol a Országo Magya Zsid Alapítvány Egyletnek

14659.h

CÍMSZ Sv

SZEMÉLYNÉ Sv Káro

SZÓCIK Sv Károly főren szü Csongrád 1829 meg 189 Rés ve szabadságharcba mi hadnag azut na kiterjedé birtoka Csaná Torontálmegyékb gazdálkodot 187 1885- Törökkaniz országgyűlé képviselő vol att kezd főren Elnö vo Ország Magy Zsi Alapítván Egyletne

14659.

CÍMS S

SZEMÉLYN S Kár

SZÓCI S Károl főre sz Csongrá 182 me 18 Ré v szabadságharcb m hadna azu n kiterjed birtok Csan Torontálmegyék gazdálkodo 18 1885 Törökkani országgyűl képvisel vo at kez főre Eln v Orszá Mag Zs Alapítvá Egyletn

14659

CÍM

SZEMÉLY Ká

SZÓC Káro főr s Csongr 18 m 1 R szabadságharc hadn az kiterje birto Csa Torontálmegyé gazdálkod 1 188 Törökkan országgyű képvise v a ke főr El Orsz Ma Z Alapítv Egylet

1465SZEMÉL K

SZÓ Kár fő Csong 1 szabadsághar had a kiterj birt Cs Torontálmegy gazdálko 18 Törökka országgy képvis k fő E Ors M Alapít Egyle