14666.htm

CÍMSZÓ: Szabados

SZEMÉLYNÉV: Szabados Sándor

SZÓCIKK: Szabados Sándor, szocialista író és hirlapíró, szül. Komáromban 1874. Jogi doktorátust szerzett és az újságírói pályára lépett. A Népszava munkatársa volt, majd az Országos Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője. A proletárdiktatúra alatt közoktatásügyi helyettes népbiztos lett és a propaganda meg a Népnevelési ügyek vezetője. A kommün bukása után halálra ítélték. A Szovjetoroszországgal történt fogolycsereakció révén menekült a halálbüntetéstől. Jelenleg Oroszországban él. Több szociológiai munkát fordított magyarra (Marx, A kommunista kiáltvány) és sok agitációs füzetet írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4666. címszó a lexikon => 813. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14666.htm

CÍMSZÓ: Szabados

SZEMÉLYNÉV: Szabados Sándor

SZÓCIKK: Szabados Sándor, szocialista író és hirlapíró, szül. Komáromban 1874. Jogi doktorátust szerzett és az újságírói pályára lépett. A Népszava munkatársa volt, majd az Országos Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője. A proletárdiktatúra alatt közoktatásügyi helyettes népbiztos lett és a propaganda meg a Népnevelési ügyek vezetője. A kommün bukása után halálra ítélték. A Szovjetoroszországgal történt fogolycsereakció révén menekült a halálbüntetéstől. Jelenleg Oroszországban él. Több szociológiai munkát fordított magyarra Marx, A kommunista kiáltvány és sok agitációs füzetet írt.

14666.ht

CÍMSZÓ Szabado

SZEMÉLYNÉV Szabado Sándo

SZÓCIKK Szabado Sándor szocialist ír é hirlapíró szül Komáromba 1874 Jog doktorátus szerzet é a újságíró pályár lépett Népszav munkatárs volt maj a Országo Munkásbiztosít Pénztá tisztviselője proletárdiktatúr alat közoktatásügy helyette népbizto let é propagand me Népnevelés ügye vezetője kommü bukás utá halálr ítélték Szovjetoroszországga történ fogolycsereakci révé menekül halálbüntetéstől Jelenle Oroszországba él Töb szociológia munká fordítot magyarr Marx kommunist kiáltván é so agitáció füzete írt

14666.h

CÍMSZ Szabad

SZEMÉLYNÉ Szabad Sánd

SZÓCIK Szabad Sándo szocialis í hirlapír szü Komáromb 187 Jo doktorátu szerze újságír pályá lépet Népsza munkatár vol ma Ország Munkásbiztosí Pénzt tisztviselőj proletárdiktatú ala közoktatásüg helyett népbizt le propagan m Népnevelé ügy vezetőj komm buká ut halál ítélté Szovjetoroszországg törté fogolycsereakc rév menekü halálbüntetéstő Jelenl Oroszországb é Tö szociológi munk fordíto magyar Mar kommunis kiáltvá s agitáci füzet ír

14666.

CÍMS Szaba

SZEMÉLYN Szaba Sán

SZÓCI Szaba Sánd szociali hirlapí sz Komárom 18 J doktorát szerz újságí pály lépe Népsz munkatá vo m Orszá Munkásbiztos Pénz tisztviselő proletárdiktat al közoktatásü helyet népbiz l propaga Népnevel üg vezető kom buk u halá ítélt Szovjetoroszország tört fogolycsereak ré menek halálbüntetést Jelen Oroszország T szociológ mun fordít magya Ma kommuni kiáltv agitác füze í

14666

CÍM Szab

SZEMÉLY Szab Sá

SZÓC Szab Sán szocial hirlap s Komáro 1 doktorá szer újság pál lép Néps munkat v Orsz Munkásbizto Pén tisztvisel proletárdikta a közoktatás helye népbi propag Népneve ü vezet ko bu hal ítél Szovjetoroszorszá tör fogolycserea r mene halálbüntetés Jele Oroszorszá szocioló mu fordí magy M kommun kiált agitá füz

1466

CÍ Sza

SZEMÉL Sza S

SZÓ Sza Sá szocia hirla Komár doktor sze újsá pá lé Nép munka Ors Munkásbizt Pé tisztvise proletárdikt közoktatá hely népb propa Népnev veze k b ha íté Szovjetoroszorsz tö fogolycsere men halálbünteté Jel Oroszorsz szociol m ford mag kommu kiál agit fü