14674.htm

CÍMSZÓ: Szabbataj Cevi

SZÓCIKK: Szabbataj Cevi. Eszéki István nagybányai iskolamester Jézus Messiás c, 1667. előadott hitvitázó drámájában fordul elő először a magyar irodalomban S. neve (1. Álmessiások). A dráma Jézus messiási voltának bizonygatása. Az érvek hatása alatt a zsidó rabbi is áttér a katolikus hitre. Kármán József (Uránia 1795) a magyarországi zsidó nagygyűlésről írt cikkében szintén megemlíti S.-t, mint akinek szereplése részben okot adott a Messiás megérkezéséről vitatkozó zsidó zsinat megtartására.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4674. címszó a lexikon => 817. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14674.htm

CÍMSZÓ: Szabbataj Cevi

SZÓCIKK: Szabbataj Cevi. Eszéki István nagybányai iskolamester Jézus Messiás c, 1667. előadott hitvitázó drámájában fordul elő először a magyar irodalomban S. neve 1. Álmessiások . A dráma Jézus messiási voltának bizonygatása. Az érvek hatása alatt a zsidó rabbi is áttér a katolikus hitre. Kármán József Uránia 1795 a magyarországi zsidó nagygyűlésről írt cikkében szintén megemlíti S.-t, mint akinek szereplése részben okot adott a Messiás megérkezéséről vitatkozó zsidó zsinat megtartására.

14674.ht

CÍMSZÓ Szabbata Cev

SZÓCIKK Szabbata Cevi Eszék Istvá nagybánya iskolameste Jézu Messiá c 1667 előadot hitvitáz drámájába fordu el előszö magya irodalomba S nev 1 Álmessiáso drám Jézu messiás voltána bizonygatása A érve hatás alat zsid rabb i átté katoliku hitre Kármá Józse Uráni 179 magyarország zsid nagygyűlésrő ír cikkébe szinté megemlít S.-t min akine szereplés részbe oko adot Messiá megérkezésérő vitatkoz zsid zsina megtartására

14674.h

CÍMSZ Szabbat Ce

SZÓCIK Szabbat Cev Eszé Istv nagybány iskolamest Jéz Messi 166 előado hitvitá drámájáb ford e elősz magy irodalomb ne Álmessiás drá Jéz messiá voltán bizonygatás érv hatá ala zsi rab átt katolik hitr Kárm Józs Urán 17 magyarorszá zsi nagygyűlésr í cikkéb szint megemlí S.- mi akin szereplé részb ok ado Messi megérkezésér vitatko zsi zsin megtartásár

14674.

CÍMS Szabba C

SZÓCI Szabba Ce Esz Ist nagybán iskolames Jé Mess 16 előad hitvit drámájá for elős mag irodalom n Álmessiá dr Jé messi voltá bizonygatá ér hat al zs ra át katoli hit Kár Józ Urá 1 magyarorsz zs nagygyűlés cikké szin megeml S. m aki szerepl rész o ad Mess megérkezésé vitatk zs zsi megtartásá

14674

CÍM Szabb

SZÓC Szabb C Es Is nagybá iskolame J Mes 1 előa hitvi drámáj fo elő ma irodalo Álmessi d J mess volt bizonygat é ha a z r á katol hi Ká Jó Ur magyarors z nagygyűlé cikk szi megem S ak szerep rés a Mes megérkezés vitat z zs megtartás

1467

CÍ Szab

SZÓ Szab E I nagyb iskolam Me elő hitv drámá f el m irodal Álmess mes vol bizonyga h kato h K J U magyaror nagygyűl cik sz mege a szere ré Me megérkezé vita z megtartá