14675.htm

CÍMSZÓ: Szabó

SZEMÉLYNÉV: Szabó Ármin

SZÓCIKK: Szabó. 1. Ármin, orvos, szül. Miskolcon 1863. Egyeterpi tanulmányait Budapesten végezte. Pár évig körorvos volt, majd Miskolcra került, ahol 1909. mint tiszti főorvos a városi orvosi hivatal vezetője lett. Elnöke a Miskolci Orvosszövetség-nek. Közegészségügyi kérdésekről több tanulmányt írt helyi és különböző szaklapokban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4675. címszó a lexikon => 817. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14675.htm

CÍMSZÓ: Szabó

SZEMÉLYNÉV: Szabó Ármin

SZÓCIKK: Szabó. 1. Ármin, orvos, szül. Miskolcon 1863. Egyeterpi tanulmányait Budapesten végezte. Pár évig körorvos volt, majd Miskolcra került, ahol 1909. mint tiszti főorvos a városi orvosi hivatal vezetője lett. Elnöke a Miskolci Orvosszövetség-nek. Közegészségügyi kérdésekről több tanulmányt írt helyi és különböző szaklapokban.

14675.ht

CÍMSZÓ Szab

SZEMÉLYNÉV Szab Ármi

SZÓCIKK Szabó 1 Ármin orvos szül Miskolco 1863 Egyeterp tanulmányai Budapeste végezte Pá évi körorvo volt maj Miskolcr került aho 1909 min tiszt főorvo város orvos hivata vezetőj lett Elnök Miskolc Orvosszövetség-nek Közegészségügy kérdésekrő töb tanulmány ír hely é különböz szaklapokban

14675.h

CÍMSZ Sza

SZEMÉLYNÉ Sza Árm

SZÓCIK Szab Ármi orvo szü Miskolc 186 Egyeter tanulmánya Budapest végezt P év körorv vol ma Miskolc kerül ah 190 mi tisz főorv váro orvo hivat vezető let Elnö Miskol Orvosszövetség-ne Közegészségüg kérdésekr tö tanulmán í hel különbö szaklapokba

14675.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Ár

SZÓCI Sza Árm orv sz Miskol 18 Egyete tanulmány Budapes végez é köror vo m Miskol kerü a 19 m tis főor vár orv hiva vezet le Eln Misko Orvosszövetség-n Közegészségü kérdések t tanulmá he különb szaklapokb

14675

CÍM S

SZEMÉLY S Á

SZÓC Sz Ár or s Misko 1 Egyet tanulmán Budape vége köro v Misko ker 1 ti főo vá or hiv veze l El Misk Orvosszövetség- Közegészség kérdése tanulm h külön szaklapok

1467SZEMÉL

SZÓ S Á o Misk Egye tanulmá Budap vég kör Misk ke t fő v o hi vez E Mis Orvosszövetség Közegészsé kérdés tanul külö szaklapo