14676.htm

CÍMSZÓ: Szabó

SZEMÉLYNÉV: Szabó Ernő

SZÓCIKK: Szabó Ernő*, tanár, szül. Pápán 1872. A budapesti egyetemen tanult. Filozófiai doktorátust és középiskolai tanári oklevelet szerzett, aztán Győrött, Aradon, majd Bpesten az áll. főreáliskolában működött. Nyelvészeti cikkei a Magyar Nyelvőrben, pedagógiai értekezése a Magyar Pedagógiában jelentek meg. Önállóan megjelent munkája: A történeti vígjáték a magyar irodalomban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4676. címszó a lexikon => 817. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14676.htm

CÍMSZÓ: Szabó

SZEMÉLYNÉV: Szabó Ernő

SZÓCIKK: Szabó Ernő*, tanár, szül. Pápán 1872. A budapesti egyetemen tanult. Filozófiai doktorátust és középiskolai tanári oklevelet szerzett, aztán Győrött, Aradon, majd Bpesten az áll. főreáliskolában működött. Nyelvészeti cikkei a Magyar Nyelvőrben, pedagógiai értekezése a Magyar Pedagógiában jelentek meg. Önállóan megjelent munkája: A történeti vígjáték a magyar irodalomban.

14676.ht

CÍMSZÓ Szab

SZEMÉLYNÉV Szab Ern

SZÓCIKK Szab Ernő* tanár szül Pápá 1872 budapest egyeteme tanult Filozófia doktorátus é középiskola tanár oklevele szerzett aztá Győrött Aradon maj Bpeste a áll főreáliskolába működött Nyelvészet cikke Magya Nyelvőrben pedagógia értekezés Magya Pedagógiába jelente meg Önállóa megjelen munkája történet vígjáté magya irodalomban

14676.h

CÍMSZ Sza

SZEMÉLYNÉ Sza Er

SZÓCIK Sza Ernő taná szü Páp 187 budapes egyetem tanul Filozófi doktorátu középiskol taná oklevel szerzet azt Győröt Arado ma Bpest ál főreáliskoláb működöt Nyelvésze cikk Magy Nyelvőrbe pedagógi értekezé Magy Pedagógiáb jelent me Önálló megjele munkáj történe vígját magy irodalomba

14676.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz E

SZÓCI Sz Ern tan sz Pá 18 budape egyete tanu Filozóf doktorát középisko tan okleve szerze az Győrö Arad m Bpes á főreáliskolá működö Nyelvész cik Mag Nyelvőrb pedagóg értekez Mag Pedagógiá jelen m Önáll megjel munká történ vígjá mag irodalomb

14676

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S Er ta s P 1 budap egyet tan Filozó doktorá középisk ta oklev szerz a Győr Ara Bpe főreáliskol működ Nyelvés ci Ma Nyelvőr pedagó érteke Ma Pedagógi jele Önál megje munk törté vígj ma irodalom

1467SZEMÉL

SZÓ E t buda egye ta Filoz doktor középis t okle szer Győ Ar Bp főreálisko műkö Nyelvé c M Nyelvő pedag értek M Pedagóg jel Öná megj mun tört víg m irodalo