14679.htm

CÍMSZÓ: Szabolcs

SZEMÉLYNÉV: Szabolcs Ernő

SZÓCIKK: Szabolcs Ernő, színigazgató, szül. Budapesten 1887. Elvégezte a bécsi Handelsakadomiet, később azonban színészi pályára lépett s a Városligeti Színkörben, majd a Király Színházban játszott. 1920-ban a Vígszínház titkára, 1923. a Fővárosi Operett Színház rendezője, majd igazgatója lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4679. címszó a lexikon => 818. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14679.htm

CÍMSZÓ: Szabolcs

SZEMÉLYNÉV: Szabolcs Ernő

SZÓCIKK: Szabolcs Ernő, színigazgató, szül. Budapesten 1887. Elvégezte a bécsi Handelsakadomiet, később azonban színészi pályára lépett s a Városligeti Színkörben, majd a Király Színházban játszott. 1920-ban a Vígszínház titkára, 1923. a Fővárosi Operett Színház rendezője, majd igazgatója lett.

14679.ht

CÍMSZÓ Szabolc

SZEMÉLYNÉV Szabolc Ern

SZÓCIKK Szabolc Ernő színigazgató szül Budapeste 1887 Elvégezt bécs Handelsakadomiet későb azonba színész pályár lépet Városliget Színkörben maj Királ Színházba játszott 1920-ba Vígszínhá titkára 1923 Főváros Operet Színhá rendezője maj igazgatój lett

14679.h

CÍMSZ Szabol

SZEMÉLYNÉ Szabol Er

SZÓCIK Szabol Ern színigazgat szü Budapest 188 Elvégez béc Handelsakadomie késő azonb színés pályá lépe Városlige Színkörbe ma Kirá Színházb játszot 1920-b Vígszính titkár 192 Főváro Opere Szính rendezőj ma igazgató let

14679.

CÍMS Szabo

SZEMÉLYN Szabo E

SZÓCI Szabo Er színigazga sz Budapes 18 Elvége bé Handelsakadomi kés azon színé pály lép Városlig Színkörb m Kir Színház játszo 1920- Vígszín titká 19 Fővár Oper Szín rendező m igazgat le

14679

CÍM Szab

SZEMÉLY Szab

SZÓC Szab E színigazg s Budape 1 Elvég b Handelsakadom ké azo szín pál lé Városli Színkör Ki Színhá játsz 1920 Vígszí titk 1 Fővá Ope Szí rendez igazga l

1467

CÍ Sza

SZEMÉL Sza

SZÓ Sza színigaz Budap Elvé Handelsakado k az szí pá l Városl Színkö K Szính játs 192 Vígsz tit Főv Op Sz rende igazg