14680.htm

CÍMSZÓ: Szabolcsi

SZEMÉLYNÉV: Szabolcsi Bence

SZÓCIKK: "Szabolcsi, 1.Bence,zeneesztótikus, Sz.Miksa Ma, szül. Budapesten 1899. Az egyetemet Lipcsé­ben végezte és doktorátust tett. Zenekritikái és esztétikai tanulmányai a Budapesti Szemlében és más folyóiratokban jelentek meg. A Zenei Szemle főszerkesztője, önállóan megjelent művei: Arégi magyar zeneköltészet problémái (németül is); A magyar főúri zene a XVII. században; Mozart; Tinódy."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4680. címszó a lexikon => 818. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14680.htm

CÍMSZÓ: Szabolcsi

SZEMÉLYNÉV: Szabolcsi Bence

SZÓCIKK: Szabolcsi, 1.Bence,zeneesztótikus, Sz.Miksa Ma, szül. Budapesten 1899. Az egyetemet Lipcsé­ben végezte és doktorátust tett. Zenekritikái és esztétikai tanulmányai a Budapesti Szemlében és más folyóiratokban jelentek meg. A Zenei Szemle főszerkesztője, önállóan megjelent művei: Arégi magyar zeneköltészet problémái németül is ; A magyar főúri zene a XVII. században; Mozart; Tinódy.

14680.ht

CÍMSZÓ Szabolcs

SZEMÉLYNÉV Szabolcs Benc

SZÓCIKK Szabolcsi 1.Bence,zeneesztótikus Sz.Miks Ma szül Budapeste 1899 A egyeteme Lipcsé­be végezt é doktorátus tett Zenekritiká é esztétika tanulmánya Budapest Szemlébe é má folyóiratokba jelente meg Zene Szeml főszerkesztője önállóa megjelen művei Arég magya zeneköltésze problémá németü i magya főúr zen XVII században Mozart Tinódy

14680.h

CÍMSZ Szabolc

SZEMÉLYNÉ Szabolc Ben

SZÓCIK Szabolcs 1.Bence,zeneesztótiku Sz.Mik M szü Budapest 189 egyetem Lipcsé­b végez doktorátu tet Zenekritik esztétik tanulmány Budapes Szemléb m folyóiratokb jelent me Zen Szem főszerkesztőj önálló megjele műve Aré magy zeneköltész problém német magy főú ze XVI századba Mozar Tinód

14680.

CÍMS Szabol

SZEMÉLYN Szabol Be

SZÓCI Szabolc 1.Bence,zeneesztótik Sz.Mi sz Budapes 18 egyete Lipcsé­ vége doktorát te Zenekriti esztéti tanulmán Budape Szemlé folyóiratok jelen m Ze Sze főszerkesztő önáll megjel műv Ar mag zeneköltés problé néme mag fő z XV századb Moza Tinó

14680

CÍM Szabo

SZEMÉLY Szabo B

SZÓC Szabol 1.Bence,zeneesztóti Sz.M s Budape 1 egyet Lipcs vég doktorá t Zenekrit esztét tanulmá Budap Szeml folyóirato jele Z Sz főszerkeszt önál megje mű A ma zenekölté probl ném ma f X század Moz Tin

1468

CÍ Szab

SZEMÉL Szab

SZÓ Szabo 1.Bence,zeneesztót Sz. Budap egye Lipc vé doktor Zenekri eszté tanulm Buda Szem folyóirat jel S főszerkesz öná megj m m zenekölt prob né m száza Mo Ti