14688.htm

CÍMSZÓ: Szalai

SZÓCIKK: Szalai Oszkár, író, szül. Bécsben 1879. Oszkár bácsi néven a budapesti gyermekek ismert mesemondója. Több kötet eredeti mesét írt, sok idegen munka átdolgozásával gazdagította a magyar ifjúsági irodalmat és gyermeklapot is szerkeszt. Legismertebb munkája Zsidó mesék c. 1928. jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4688. címszó a lexikon => 820. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14688.htm

CÍMSZÓ: Szalai

SZÓCIKK: Szalai Oszkár, író, szül. Bécsben 1879. Oszkár bácsi néven a budapesti gyermekek ismert mesemondója. Több kötet eredeti mesét írt, sok idegen munka átdolgozásával gazdagította a magyar ifjúsági irodalmat és gyermeklapot is szerkeszt. Legismertebb munkája Zsidó mesék c. 1928. jelent meg.

14688.ht

CÍMSZÓ Szala

SZÓCIKK Szala Oszkár író szül Bécsbe 1879 Oszká bács néve budapest gyermeke ismer mesemondója Töb köte eredet mesé írt so idege munk átdolgozásáva gazdagított magya ifjúság irodalma é gyermeklapo i szerkeszt Legismerteb munkáj Zsid mesé c 1928 jelen meg

14688.h

CÍMSZ Szal

SZÓCIK Szal Oszká ír szü Bécsb 187 Oszk bác név budapes gyermek isme mesemondój Tö köt erede mes ír s ideg mun átdolgozásáv gazdagítot magy ifjúsá irodalm gyermeklap szerkesz Legismerte munká Zsi mes 192 jele me

14688.

CÍMS Sza

SZÓCI Sza Oszk í sz Bécs 18 Osz bá né budape gyerme ism mesemondó T kö ered me í ide mu átdolgozásá gazdagíto mag ifjús irodal gyermekla szerkes Legismert munk Zs me 19 jel m

14688

CÍM Sz

SZÓC Sz Osz s Béc 1 Os b n budap gyerm is mesemond k ere m id m átdolgozás gazdagít ma ifjú iroda gyermekl szerke Legismer mun Z m 1 je

1468

CÍ S

SZÓ S Os Bé O buda gyer i mesemon er i átdolgozá gazdagí m ifj irod gyermek szerk Legisme mu j