14691.htm

CÍMSZÓ: Szalárd

SZÓCIKK: A hitközség lélekszáma 175, családok száma 35, adót 35 fizet. Foglalkozás szerint: 1 gazdálkodó, 16 kereskedő, 2 orvos és 16 iparos. A hitközség mai vezetősége: Schwarc Izsák kerületi főrabbi, Marmorstein Ábrahám rabbi, Berger Lipót elnök, Weisz Andor gondnok, Stein Izidor pénztárnok, Welkovics Samu és Weiszmann Ignác választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4691. címszó a lexikon => 821. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14691.htm

CÍMSZÓ: Szalárd

SZÓCIKK: A hitközség lélekszáma 175, családok száma 35, adót 35 fizet. Foglalkozás szerint: 1 gazdálkodó, 16 kereskedő, 2 orvos és 16 iparos. A hitközség mai vezetősége: Schwarc Izsák kerületi főrabbi, Marmorstein Ábrahám rabbi, Berger Lipót elnök, Weisz Andor gondnok, Stein Izidor pénztárnok, Welkovics Samu és Weiszmann Ignác választmányi tagok.

14691.ht

CÍMSZÓ Szalár

SZÓCIKK hitközsé lélekszám 175 családo szám 35 adó 3 fizet Foglalkozá szerint gazdálkodó 1 kereskedő orvo é 1 iparos hitközsé ma vezetősége Schwar Izsá kerület főrabbi Marmorstei Ábrahá rabbi Berge Lipó elnök Weis Ando gondnok Stei Izido pénztárnok Welkovic Sam é Weiszman Igná választmány tagok

14691.h

CÍMSZ Szalá

SZÓCIK hitközs lélekszá 17 család szá 3 ad fize Foglalkoz szerin gazdálkod keresked orv iparo hitközs m vezetőség Schwa Izs kerüle főrabb Marmorste Ábrah rabb Berg Lip elnö Wei And gondno Ste Izid pénztárno Welkovi Sa Weiszma Ign választmán tago

14691.

CÍMS Szal

SZÓCI hitköz léleksz 1 csalá sz a fiz Foglalko szeri gazdálko kereske or ipar hitköz vezetősé Schw Iz kerül főrab Marmorst Ábra rab Ber Li eln We An gondn St Izi pénztárn Welkov S Weiszm Ig választmá tag

14691

CÍM Sza

SZÓC hitkö léleks csal s fi Foglalk szer gazdálk keresk o ipa hitkö vezetős Sch I kerü főra Marmors Ábr ra Be L el W A gond S Iz pénztár Welko Weisz I választm ta

1469

CÍ Sz

SZÓ hitk lélek csa f Foglal sze gazdál keres ip hitk vezető Sc ker főr Marmor Áb r B e gon I pénztá Welk Weis választ t