14698.htm

CÍMSZÓ: Szamosi

SZEMÉLYNÉV: Szamosi Elza

SZÓCIKK: Szamosi Elza, operaénekesnő, szül. Budapesten 1884 márc. 8., meghalt u. o. 1924 júl. 14. Eleinte német operette-színpadokon énekelt, majd a Király Színház, 1904-től kezdve pedig aM. kir. Operaház tagja lett, ahol nagy sikereket aratott. Leghíresebb szerepei voltak: Carmen, Mimi, Butterfly, Santuzza, Manón stb. Emlékezetes sike­rei voltak a Riviérán, Amerikában és sokáig Bécs­ben is, ahol később énekiskolát nyitott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4698. címszó a lexikon => 821. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14698.htm

CÍMSZÓ: Szamosi

SZEMÉLYNÉV: Szamosi Elza

SZÓCIKK: Szamosi Elza, operaénekesnő, szül. Budapesten 1884 márc. 8., meghalt u. o. 1924 júl. 14. Eleinte német operette-színpadokon énekelt, majd a Király Színház, 1904-től kezdve pedig aM. kir. Operaház tagja lett, ahol nagy sikereket aratott. Leghíresebb szerepei voltak: Carmen, Mimi, Butterfly, Santuzza, Manón stb. Emlékezetes sike­rei voltak a Riviérán, Amerikában és sokáig Bécs­ben is, ahol később énekiskolát nyitott.

14698.ht

CÍMSZÓ Szamos

SZEMÉLYNÉV Szamos Elz

SZÓCIKK Szamos Elza operaénekesnő szül Budapeste 188 márc 8. meghal u o 192 júl 14 Eleint néme operette-színpadoko énekelt maj Királ Színház 1904-tő kezdv pedi aM kir Operahá tagj lett aho nag sikereke aratott Leghíreseb szerepe voltak Carmen Mimi Butterfly Santuzza Manó stb Emlékezete sike­re volta Riviérán Amerikába é sokái Bécs­be is aho későb énekiskolá nyitott

14698.h

CÍMSZ Szamo

SZEMÉLYNÉ Szamo El

SZÓCIK Szamo Elz operaénekesn szü Budapest 18 már 8 megha 19 jú 1 Elein ném operette-színpadok énekel ma Kirá Színhá 1904-t kezd ped a ki Operah tag let ah na sikerek aratot Leghírese szerep volta Carme Mim Butterfl Santuzz Man st Emlékezet sike­r volt Riviérá Amerikáb soká Bécs­b i ah késő énekiskol nyitot

14698.

CÍMS Szam

SZEMÉLYN Szam E

SZÓCI Szam El operaénekes sz Budapes 1 má megh 1 j Elei né operette-színpado éneke m Kir Szính 1904- kez pe k Opera ta le a n sikere arato Leghíres szere volt Carm Mi Butterf Santuz Ma s Emlékeze sike­ vol Riviér Ameriká sok Bécs­ a kés énekisko nyito

14698

CÍM Sza

SZEMÉLY Sza

SZÓC Sza E operaéneke s Budape m meg Ele n operette-színpad ének Ki Szín 1904 ke p Oper t l siker arat Leghíre szer vol Car M Butter Santu M Emlékez sik vo Rivié Amerik so Béc ké énekisk nyit

1469

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz operaének Budap me El operette-színpa éne K Szí 190 k Ope sike ara Leghír sze vo Ca Butte Sant Emléke si v Rivi Ameri s Bé k énekis nyi