14700.htm

CÍMSZÓ: Szana

SZEMÉLYNÉV: Szana Sándor

SZÓCIKK: "Szana, 1. Sándor*, orvos, szül. Temesváron 1868., megh. 1926 máj. 3. Temesváron szülőintézetet, lelencházat és poliklinikát alapított. Ő szervezte meg a magyar gyermekvédelmet s a budapesti állami gyermekmenhely igazgató-főorvosa volt. Nagyarányú irodalmi munkásságot fejtett ki a hazai és külföldi orvosi szakfolyóiratokban. Temesváron szerkesztette a Gesund-heit c. folyóiratot. Önálló művei: Dajkaságba adott gyermek ellenőrzésének rendezései ; Vizsgálát a csecsemők közellátásáról ,Az elhagyatott csecsemők magyar állami védelmének rendszere és eredményei ; A züllött gyermekek socialhygienejének magyar rendszere. Munkatársa volt a Révai lexikonnak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4700. címszó a lexikon => 823. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14700.htm

CÍMSZÓ: Szana

SZEMÉLYNÉV: Szana Sándor

SZÓCIKK: Szana, 1. Sándor*, orvos, szül. Temesváron 1868., megh. 1926 máj. 3. Temesváron szülőintézetet, lelencházat és poliklinikát alapított. Ő szervezte meg a magyar gyermekvédelmet s a budapesti állami gyermekmenhely igazgató-főorvosa volt. Nagyarányú irodalmi munkásságot fejtett ki a hazai és külföldi orvosi szakfolyóiratokban. Temesváron szerkesztette a Gesund-heit c. folyóiratot. Önálló művei: Dajkaságba adott gyermek ellenőrzésének rendezései ; Vizsgálát a csecsemők közellátásáról ,Az elhagyatott csecsemők magyar állami védelmének rendszere és eredményei ; A züllött gyermekek socialhygienejének magyar rendszere. Munkatársa volt a Révai lexikonnak.

14700.ht

CÍMSZÓ Szan

SZEMÉLYNÉV Szan Sándo

SZÓCIKK Szana 1 Sándor* orvos szül Temesváro 1868. megh 192 máj 3 Temesváro szülőintézetet lelencháza é polikliniká alapított szervezt me magya gyermekvédelme budapest állam gyermekmenhel igazgató-főorvos volt Nagyarány irodalm munkásságo fejtet k haza é külföld orvos szakfolyóiratokban Temesváro szerkesztett Gesund-hei c folyóiratot Önáll művei Dajkaságb adot gyerme ellenőrzéséne rendezése Vizsgálá csecsemő közellátásáró ,A elhagyatot csecsemő magya állam védelméne rendszer é eredménye züllöt gyermeke socialhygienejéne magya rendszere Munkatárs vol Réva lexikonnak

14700.h

CÍMSZ Sza

SZEMÉLYNÉ Sza Sánd

SZÓCIK Szan Sándor orvo szü Temesvár 1868 meg 19 má Temesvár szülőintézete lelencház poliklinik alapítot szervez m magy gyermekvédelm budapes álla gyermekmenhe igazgató-főorvo vol Nagyarán irodal munkásság fejte haz külföl orvo szakfolyóiratokba Temesvár szerkesztet Gesund-he folyóirato Önál műve Dajkaság ado gyerm ellenőrzésén rendezés Vizsgál csecsem közellátásár , elhagyato csecsem magy álla védelmén rendsze eredmény züllö gyermek socialhygienején magy rendszer Munkatár vo Rév lexikonna

14700.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Sán

SZÓCI Sza Sándo orv sz Temesvá 186 me 1 m Temesvá szülőintézet lelenchá poliklini alapíto szerve mag gyermekvédel budape áll gyermekmenh igazgató-főorv vo Nagyará iroda munkássá fejt ha külfö orv szakfolyóiratokb Temesvá szerkeszte Gesund-h folyóirat Öná műv Dajkasá ad gyer ellenőrzésé rendezé Vizsgá csecse közellátásá elhagyat csecse mag áll védelmé rendsz eredmén züll gyerme socialhygienejé mag rendsze Munkatá v Ré lexikonn

14700

CÍM S

SZEMÉLY S Sá

SZÓC Sz Sánd or s Temesv 18 m Temesv szülőintéze lelench poliklin alapít szerv ma gyermekvéde budap ál gyermekmen igazgató-főor v Nagyar irod munkáss fej h külf or szakfolyóiratok Temesv szerkeszt Gesund- folyóira Ön mű Dajkas a gye ellenőrzés rendez Vizsg csecs közellátás elhagya csecs ma ál védelm rends eredmé zül gyerm socialhygienej ma rendsz Munkat R lexikon

1470SZEMÉL S

SZÓ S Sán o Temes 1 Temes szülőintéz lelenc polikli alapí szer m gyermekvéd buda á gyermekme igazgató-főo Nagya iro munkás fe kül o szakfolyóirato Temes szerkesz Gesund folyóir Ö m Dajka gy ellenőrzé rende Vizs csec közellátá elhagy csec m á védel rend eredm zü gyer socialhygiene m rends Munka lexiko