14703.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Armand

SZÓCIKK: "Szántó, 1. Armand, író és filmdramaturg, szül. Budapesten 1889. Kiadott egy verskötetet és mintegy húsz egyfelvonásost írt. A Fox-film Corporation budapesti telepének dramaturg igazgatója. Művei: Bohózat egy párisi szállodában (Vaszary Jánossal együtt) vígjáték; Erdőben vagyunk (zenés bohózat)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4703. címszó a lexikon => 823. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14703.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Armand

SZÓCIKK: Szántó, 1. Armand, író és filmdramaturg, szül. Budapesten 1889. Kiadott egy verskötetet és mintegy húsz egyfelvonásost írt. A Fox-film Corporation budapesti telepének dramaturg igazgatója. Művei: Bohózat egy párisi szállodában Vaszary Jánossal együtt vígjáték; Erdőben vagyunk zenés bohózat .

14703.ht

CÍMSZÓ Szánt

SZEMÉLYNÉV Szánt Arman

SZÓCIKK Szántó 1 Armand ír é filmdramaturg szül Budapeste 1889 Kiadot eg verskötete é minteg hús egyfelvonásos írt Fox-fil Corporatio budapest telepéne dramatur igazgatója Művei Bohóza eg páris szállodába Vaszar Jánossa együt vígjáték Erdőbe vagyun zené bohóza

14703.h

CÍMSZ Szán

SZEMÉLYNÉ Szán Arma

SZÓCIK Szánt Arman í filmdramatur szü Budapest 188 Kiado e verskötet minte hú egyfelvonáso ír Fox-fi Corporati budapes telepén dramatu igazgatój Műve Bohóz e pári szállodáb Vasza Jánoss együ vígjáté Erdőb vagyu zen bohóz

14703.

CÍMS Szá

SZEMÉLYN Szá Arm

SZÓCI Szán Arma filmdramatu sz Budapes 18 Kiad versköte mint h egyfelvonás í Fox-f Corporat budape telepé dramat igazgató Műv Bohó pár szállodá Vasz János egy vígját Erdő vagy ze bohó

14703

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Ar

SZÓC Szá Arm filmdramat s Budape 1 Kia versköt min egyfelvoná Fox- Corpora budap telep drama igazgat Mű Boh pá szállod Vas Jáno eg vígjá Erd vag z boh

1470

CÍ S

SZEMÉL S A

SZÓ Sz Ar filmdrama Budap Ki verskö mi egyfelvon Fox Corpor buda tele dram igazga M Bo p szállo Va Ján e vígj Er va bo