14708.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Béla

SZÓCIKK: Szántó Béla*, magántisztviselő, később hadügyi népbiztos. Már fiatalon részt vett a munkásmozgalomban. Később a kereskedelmi alkalmazottak és a magántisztviselők szakszervezetének vezetőségi tagja, a szállítómunkások szervezetének titkára lett. A háború alatt orosz fogságba került, ahonnan visszatérve, az összeomlás után a kommunista mozgalom egyik szervezője volt. A proletárdiktatúra hadügyi népbiztosa volt. A kommün bukása után Bécsbe emigrált és ma is ott él. Könyvet írt a proletárdiktatúráról.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4708. címszó a lexikon => 825. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14708.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Béla

SZÓCIKK: Szántó Béla*, magántisztviselő, később hadügyi népbiztos. Már fiatalon részt vett a munkásmozgalomban. Később a kereskedelmi alkalmazottak és a magántisztviselők szakszervezetének vezetőségi tagja, a szállítómunkások szervezetének titkára lett. A háború alatt orosz fogságba került, ahonnan visszatérve, az összeomlás után a kommunista mozgalom egyik szervezője volt. A proletárdiktatúra hadügyi népbiztosa volt. A kommün bukása után Bécsbe emigrált és ma is ott él. Könyvet írt a proletárdiktatúráról.

14708.ht

CÍMSZÓ Szánt

SZEMÉLYNÉV Szánt Bél

SZÓCIKK Szánt Béla* magántisztviselő későb hadügy népbiztos Má fiatalo rész vet munkásmozgalomban Későb kereskedelm alkalmazotta é magántisztviselő szakszervezeténe vezetőség tagja szállítómunkáso szervezeténe titkár lett hábor alat oros fogságb került ahonna visszatérve a összeomlá utá kommunist mozgalo egyi szervezőj volt proletárdiktatúr hadügy népbiztos volt kommü bukás utá Bécsb emigrál é m i ot él Könyve ír proletárdiktatúráról

14708.h

CÍMSZ Szán

SZEMÉLYNÉ Szán Bé

SZÓCIK Szán Béla magántisztvisel késő hadüg népbizto M fiatal rés ve munkásmozgalomba Késő kereskedel alkalmazott magántisztvisel szakszervezetén vezetősé tagj szállítómunkás szervezetén titká let hábo ala oro fogság kerül ahonn visszatérv összeoml ut kommunis mozgal egy szervező vol proletárdiktatú hadüg népbizto vol komm buká ut Bécs emigrá o é Könyv í proletárdiktatúráró

14708.

CÍMS Szá

SZEMÉLYN Szá B

SZÓCI Szá Bél magántisztvise kés hadü népbizt fiata ré v munkásmozgalomb Kés kereskede alkalmazot magántisztvise szakszervezeté vezetős tag szállítómunká szervezeté titk le háb al or fogsá kerü ahon visszatér összeom u kommuni mozga eg szervez vo proletárdiktat hadü népbizt vo kom buk u Béc emigr Köny proletárdiktatúrár

14708

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz

SZÓC Sz Bé magántisztvis ké had népbiz fiat r munkásmozgalom Ké keresked alkalmazo magántisztvis szakszervezet vezető ta szállítómunk szervezet tit l há a o fogs ker aho visszaté összeo kommun mozg e szerve v proletárdikta had népbiz v ko bu Bé emig Kön proletárdiktatúrá

1470

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S B magántisztvi k ha népbi fia munkásmozgalo K kereske alkalmaz magántisztvi szakszerveze vezet t szállítómun szerveze ti h fog ke ah visszat össze kommu moz szerv proletárdikt ha népbi k b B emi Kö proletárdiktatúr