14710.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó György

SZÓCIKK: "Szántó György, író, szül. Vágújhelyen 1893. Pályáját mint festő kezdte és a budapesti Nemzeti Szalonban feltűnést keltett képeivel. A háborúban fejsebet kapott és mindkét szemét elvesztette. Azóta írói munkásságot fejt ki. Müvei: Sebastianus útja elvégeztetett (regény), A kék lovas (novellaskönyv); Schumannal a Karneválban (versciklus, Arad); Bábeltornya (regény); Mata Hari (regény); Sport (regény); A földgömb (regény) Sz. Aradon él."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4710. címszó a lexikon => 825. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14710.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó György

SZÓCIKK: Szántó György, író, szül. Vágújhelyen 1893. Pályáját mint festő kezdte és a budapesti Nemzeti Szalonban feltűnést keltett képeivel. A háborúban fejsebet kapott és mindkét szemét elvesztette. Azóta írói munkásságot fejt ki. Müvei: Sebastianus útja elvégeztetett regény , A kék lovas novellaskönyv ; Schumannal a Karneválban versciklus, Arad ; Bábeltornya regény ; Mata Hari regény ; Sport regény ; A földgömb regény Sz. Aradon él.

14710.ht

CÍMSZÓ Szánt

SZEMÉLYNÉV Szánt Györg

SZÓCIKK Szánt György író szül Vágújhelye 1893 Pályájá min fest kezdt é budapest Nemzet Szalonba feltűnés keltet képeivel háborúba fejsebe kapot é mindké szemé elvesztette Azót író munkásságo fej ki Müvei Sebastianu útj elvégeztetet regén ké lova novellasköny Schumanna Karneválba versciklus Ara Bábeltorny regén Mat Har regén Spor regén földgöm regén Sz Arado él

14710.h

CÍMSZ Szán

SZEMÉLYNÉ Szán Györ

SZÓCIK Szán Györg ír szü Vágújhely 189 Pályáj mi fes kezd budapes Nemze Szalonb feltűné kelte képeive háborúb fejseb kapo mindk szem elvesztett Azó ír munkásság fe k Müve Sebastian út elvégeztete regé k lov novellaskön Schumann Karneválb versciklu Ar Bábeltorn regé Ma Ha regé Spo regé földgö regé S Arad é

14710.

CÍMS Szá

SZEMÉLYN Szá Gyö

SZÓCI Szá Györ í sz Vágújhel 18 Pályá m fe kez budape Nemz Szalon feltűn kelt képeiv háború fejse kap mind sze elvesztet Az í munkássá f Müv Sebastia ú elvégeztet reg lo novellaskö Schuman Karnevál verscikl A Bábeltor reg M H reg Sp reg földg reg Ara

14710

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Gy

SZÓC Sz Gyö s Vágújhe 1 Pály f ke budap Nem Szalo feltű kel képei hábor fejs ka min sz elveszte A munkáss Mü Sebasti elvégezte re l novellask Schuma Karnevá verscik Bábelto re re S re föld re Ar

1471

CÍ S

SZEMÉL S G

SZÓ S Gy Vágújh Pál k buda Ne Szal felt ke képe hábo fej k mi s elveszt munkás M Sebast elvégezt r novellas Schum Karnev versci Bábelt r r r föl r A