14711.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Kálmán

SZÓCIKK: Szántó Kálmán, novella és regényíró, szül. Nádudvaron 1861., megh. Budapesten 1923. A tudományegyetem bölcsészeti karát Budapesten végezte el. 1890 óta a kecskeméti reáliskola tanára volt. Éveken át a Kecskeméti Lapokat szer-kesztette. Novelláit Elbeszélések és Weér Judit c. kötetekbe gyűjtötte. Alkonyat c. regénye a legjobb francia analitikus írókra emlékeztető mélyreható jellemboncolással tűnik ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4711. címszó a lexikon => 825. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14711.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Kálmán

SZÓCIKK: Szántó Kálmán, novella és regényíró, szül. Nádudvaron 1861., megh. Budapesten 1923. A tudományegyetem bölcsészeti karát Budapesten végezte el. 1890 óta a kecskeméti reáliskola tanára volt. Éveken át a Kecskeméti Lapokat szer-kesztette. Novelláit Elbeszélések és Weér Judit c. kötetekbe gyűjtötte. Alkonyat c. regénye a legjobb francia analitikus írókra emlékeztető mélyreható jellemboncolással tűnik ki.

14711.ht

CÍMSZÓ Szánt

SZEMÉLYNÉV Szánt Kálmá

SZÓCIKK Szánt Kálmán novell é regényíró szül Nádudvaro 1861. megh Budapeste 1923 tudományegyete bölcsészet kará Budapeste végezt el 189 ót kecskemét reáliskol tanár volt Éveke á Kecskemét Lapoka szer-kesztette Novellái Elbeszélése é Weé Judi c kötetekb gyűjtötte Alkonya c regény legjob franci analitiku írókr emlékeztet mélyrehat jellemboncolássa tűni ki

14711.h

CÍMSZ Szán

SZEMÉLYNÉ Szán Kálm

SZÓCIK Szán Kálmá novel regényír szü Nádudvar 1861 meg Budapest 192 tudományegyet bölcsésze kar Budapest végez e 18 ó kecskemé reálisko taná vol Évek Kecskemé Lapok szer-kesztett Novellá Elbeszélés We Jud kötetek gyűjtött Alkony regén legjo franc analitik írók emlékezte mélyreha jellemboncoláss tűn k

14711.

CÍMS Szá

SZEMÉLYN Szá Kál

SZÓCI Szá Kálm nove regényí sz Nádudva 186 me Budapes 19 tudományegye bölcsész ka Budapes vége 1 kecskem reálisk tan vo Éve Kecskem Lapo szer-kesztet Novell Elbeszélé W Ju kötete gyűjtöt Alkon regé legj fran analiti író emlékezt mélyreh jellemboncolás tű

14711

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Ká

SZÓC Sz Kál nov regény s Nádudv 18 m Budape 1 tudományegy bölcsés k Budape vég kecske reális ta v Év Kecske Lap szer-keszte Novel Elbeszél J kötet gyűjtö Alko reg leg fra analit ír emlékez mélyre jellemboncolá t

1471

CÍ S

SZEMÉL S K

SZÓ S Ká no regén Nádud 1 Budap tudományeg bölcsé Budap vé kecsk reáli t É Kecsk La szer-keszt Nove Elbeszé köte gyűjt Alk re le fr anali í emléke mélyr jellemboncol