14714.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Zsigmond

SZÓCIKK: Szántó Zsigmond, tanár és író, szül. Esztergomban 1861. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ahol filozófiai doktorátust nyert. Irodalmi és kritikai tanulmányai budapesti lapokban jelentek meg. A Magyar Nyelvőrnek belső munkatársa volt. A múlt század végén és a század elején több irodalomtörténeti tanulmánya jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4714. címszó a lexikon => 825. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14714.htm

CÍMSZÓ: Szántó

SZEMÉLYNÉV: Szántó Zsigmond

SZÓCIKK: Szántó Zsigmond, tanár és író, szül. Esztergomban 1861. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ahol filozófiai doktorátust nyert. Irodalmi és kritikai tanulmányai budapesti lapokban jelentek meg. A Magyar Nyelvőrnek belső munkatársa volt. A múlt század végén és a század elején több irodalomtörténeti tanulmánya jelent meg.

14714.ht

CÍMSZÓ Szánt

SZEMÉLYNÉV Szánt Zsigmon

SZÓCIKK Szánt Zsigmond taná é író szül Esztergomba 1861 Tanulmányai budapest egyeteme végezte aho filozófia doktorátus nyert Irodalm é kritika tanulmánya budapest lapokba jelente meg Magya Nyelvőrne bels munkatárs volt múl száza végé é száza elejé töb irodalomtörténet tanulmány jelen meg

14714.h

CÍMSZ Szán

SZEMÉLYNÉ Szán Zsigmo

SZÓCIK Szán Zsigmon tan ír szü Esztergomb 186 Tanulmánya budapes egyetem végezt ah filozófi doktorátu nyer Irodal kritik tanulmány budapes lapokb jelent me Magy Nyelvőrn bel munkatár vol mú száz vég száz elej tö irodalomtörténe tanulmán jele me

14714.

CÍMS Szá

SZEMÉLYN Szá Zsigm

SZÓCI Szá Zsigmo ta í sz Esztergom 18 Tanulmány budape egyete végez a filozóf doktorát nye Iroda kriti tanulmán budape lapok jelen m Mag Nyelvőr be munkatá vo m szá vé szá ele t irodalomtörtén tanulmá jel m

14714

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Zsig

SZÓC Sz Zsigm t s Esztergo 1 Tanulmán budap egyet vége filozó doktorá ny Irod krit tanulmá budap lapo jele Ma Nyelvő b munkat v sz v sz el irodalomtörté tanulm je

1471

CÍ S

SZEMÉL S Zsi

SZÓ S Zsig Eszterg Tanulmá buda egye vég filoz doktor n Iro kri tanulm buda lap jel M Nyelv munka s s e irodalomtört tanul j