14719.htm

CÍMSZÓ: Szász

SZEMÉLYNÉV: Szász Menyhért

SZÓCIKK: "Szász, 1. Menyhért költő, szül. Budapesten 1893 május 8. Középiskoláit és egyetemi tanulmányait u. o. végezte és korán kezdett irodalommal foglalkozni. Egyik régi munkatársa a Nyugatnak, írt sok hangulatos verset folyóiratokba és lapokba és több ifjúsági regényt. Legszebb verseit pacifista szellemben a háború szenvedéseiről írta. Zsidó-tárgyú költeményei is vannak. Verses kötetei: Emeletünkön;Ének a néma mankókról : Ifjúsági regényei: Cserkészek diadala ; Box; IV. Béla."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4719. címszó a lexikon => 826. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14719.htm

CÍMSZÓ: Szász

SZEMÉLYNÉV: Szász Menyhért

SZÓCIKK: Szász, 1. Menyhért költő, szül. Budapesten 1893 május 8. Középiskoláit és egyetemi tanulmányait u. o. végezte és korán kezdett irodalommal foglalkozni. Egyik régi munkatársa a Nyugatnak, írt sok hangulatos verset folyóiratokba és lapokba és több ifjúsági regényt. Legszebb verseit pacifista szellemben a háború szenvedéseiről írta. Zsidó-tárgyú költeményei is vannak. Verses kötetei: Emeletünkön;Ének a néma mankókról : Ifjúsági regényei: Cserkészek diadala ; Box; IV. Béla.

14719.ht

CÍMSZÓ Szás

SZEMÉLYNÉV Szás Menyhér

SZÓCIKK Szász 1 Menyhér költő szül Budapeste 189 máju 8 Középiskolái é egyetem tanulmányai u o végezt é korá kezdet irodalomma foglalkozni Egyi rég munkatárs Nyugatnak ír so hangulato verse folyóiratokb é lapokb é töb ifjúság regényt Legszeb versei pacifist szellembe hábor szenvedéseirő írta Zsidó-tárgy költeménye i vannak Verse kötetei Emeletünkön;Éne ném mankókró Ifjúság regényei Cserkésze diadal Box IV Béla

14719.h

CÍMSZ Szá

SZEMÉLYNÉ Szá Menyhé

SZÓCIK Szás Menyhé költ szü Budapest 18 máj Középiskolá egyete tanulmánya végez kor kezde irodalomm foglalkozn Egy ré munkatár Nyugatna í s hangulat vers folyóiratok lapok tö ifjúsá regény Legsze verse pacifis szellemb hábo szenvedéseir írt Zsidó-tárg költemény vanna Vers kötete Emeletünkön;Én né mankókr Ifjúsá regénye Cserkész diada Bo I Bél

14719.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Menyh

SZÓCI Szá Menyh köl sz Budapes 1 má Középiskol egyet tanulmány vége ko kezd irodalom foglalkoz Eg r munkatá Nyugatn hangula ver folyóirato lapo t ifjús regén Legsz vers pacifi szellem háb szenvedései ír Zsidó-tár költemén vann Ver kötet Emeletünkön;É n mankók Ifjús regény Cserkés diad B Bé

14719

CÍM S

SZEMÉLY S Meny

SZÓC Sz Meny kö s Budape m Középisko egye tanulmán vég k kez irodalo foglalko E munkat Nyugat hangul ve folyóirat lap ifjú regé Legs ver pacif szelle há szenvedése í Zsidó-tá költemé van Ve köte Emeletünkön; mankó Ifjú regén Cserké dia B

1471SZEMÉL Men

SZÓ S Men k Budap Középisk egy tanulmá vé ke irodal foglalk munka Nyuga hangu v folyóira la ifj reg Leg ve paci szell h szenvedés Zsidó-t költem va V köt Emeletünkön mank Ifj regé Cserk di