14720.htm

CÍMSZÓ: Szász

SZEMÉLYNÉV: Szász Ottó

SZÓCIKK: Szász Ottó, német egyetemi tanár, matematikus, szül. Alsó-Bucson 1884 dec. 11. A budapesti egyetemen tanult s u. o. szerzett tanári és bölcsészettudori diplomát. 1914-ben Frankfurt am Main egyetemén lett magántanár és 1917. a budapesti egyetemen is habilitáltatta magát, de visszament Németországba, ahol 1921 óta a frankfurti egyetemen a matematika rendes tanára. Hazai és fókép külföldi szakfolyóiratokban számos tanulmánya jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4720. címszó a lexikon => 826. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14720.htm

CÍMSZÓ: Szász

SZEMÉLYNÉV: Szász Ottó

SZÓCIKK: Szász Ottó, német egyetemi tanár, matematikus, szül. Alsó-Bucson 1884 dec. 11. A budapesti egyetemen tanult s u. o. szerzett tanári és bölcsészettudori diplomát. 1914-ben Frankfurt am Main egyetemén lett magántanár és 1917. a budapesti egyetemen is habilitáltatta magát, de visszament Németországba, ahol 1921 óta a frankfurti egyetemen a matematika rendes tanára. Hazai és fókép külföldi szakfolyóiratokban számos tanulmánya jelent meg.

14720.ht

CÍMSZÓ Szás

SZEMÉLYNÉV Szás Ott

SZÓCIKK Szás Ottó néme egyetem tanár matematikus szül Alsó-Bucso 188 dec 11 budapest egyeteme tanul u o szerzet tanár é bölcsészettudor diplomát 1914-be Frankfur a Mai egyetemé let magántaná é 1917 budapest egyeteme i habilitáltatt magát d visszamen Németországba aho 192 ót frankfurt egyeteme matematik rende tanára Haza é fóké külföld szakfolyóiratokba számo tanulmány jelen meg

14720.h

CÍMSZ Szá

SZEMÉLYNÉ Szá Ot

SZÓCIK Szá Ott ném egyete taná matematiku szü Alsó-Bucs 18 de 1 budapes egyetem tanu szerze taná bölcsészettudo diplomá 1914-b Frankfu Ma egyetem le magántan 191 budapes egyetem habilitáltat magá visszame Németországb ah 19 ó frankfur egyetem matemati rend tanár Haz fók külföl szakfolyóiratokb szám tanulmán jele me

14720.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz O

SZÓCI Sz Ot né egyet tan matematik sz Alsó-Buc 1 d budape egyete tan szerz tan bölcsészettud diplom 1914- Frankf M egyete l magánta 19 budape egyete habilitálta mag visszam Németország a 1 frankfu egyete matemat ren taná Ha fó külfö szakfolyóiratok szá tanulmá jel m

14720

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S O n egye ta matemati s Alsó-Bu budap egyet ta szer ta bölcsészettu diplo 1914 Frank egyet magánt 1 budap egyet habilitált ma vissza Németorszá frankf egyet matema re tan H f külf szakfolyóirato sz tanulm je

1472SZEMÉL

SZÓ egy t matemat Alsó-B buda egye t sze t bölcsészett dipl 191 Fran egye magán buda egye habilitál m vissz Németorsz frank egye matem r ta kül szakfolyóirat s tanul j