14721.htm

CÍMSZÓ: Szász

SZEMÉLYNÉV: Szász Pál

SZÓCIKK: Szász Pál, közgazdasági iró, szül. Budapesten 1894., megh. u.o. 1925 jún. 8., harctéren szerzett betegsége következtében. Középiskoláit és az egyetem jogi fakultását Budapesten végezte s miután doktorátust tett, titkára lett az Országos-Magyar Kereskedelmi Egyesülésnek, melynek hetilapját, az Omket szerkesztette. Tevékeny része volt a vámtarifa kidolgozása körüli előharcokban és nagy érdemeket szerzett a vámjog kódexének megalkotása körül. A genfi nemzet közi vámjogi konferenciának záró jegyzőkönyve mint szakértőről emlékezik meg róla.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4721. címszó a lexikon => 826. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14721.htm

CÍMSZÓ: Szász

SZEMÉLYNÉV: Szász Pál

SZÓCIKK: Szász Pál, közgazdasági iró, szül. Budapesten 1894., megh. u.o. 1925 jún. 8., harctéren szerzett betegsége következtében. Középiskoláit és az egyetem jogi fakultását Budapesten végezte s miután doktorátust tett, titkára lett az Országos-Magyar Kereskedelmi Egyesülésnek, melynek hetilapját, az Omket szerkesztette. Tevékeny része volt a vámtarifa kidolgozása körüli előharcokban és nagy érdemeket szerzett a vámjog kódexének megalkotása körül. A genfi nemzet közi vámjogi konferenciának záró jegyzőkönyve mint szakértőről emlékezik meg róla.

14721.ht

CÍMSZÓ Szás

SZEMÉLYNÉV Szás Pá

SZÓCIKK Szás Pál közgazdaság iró szül Budapeste 1894. megh u.o 192 jún 8. harctére szerzet betegség következtében Középiskolái é a egyete jog fakultásá Budapeste végezt miutá doktorátus tett titkár let a Országos-Magya Kereskedelm Egyesülésnek melyne hetilapját a Omke szerkesztette Tevéken rész vol vámtarif kidolgozás körül előharcokba é nag érdemeke szerzet vámjo kódexéne megalkotás körül genf nemze köz vámjog konferenciána zár jegyzőkönyv min szakértőrő emlékezi me róla

14721.h

CÍMSZ Szá

SZEMÉLYNÉ Szá P

SZÓCIK Szá Pá közgazdasá ir szü Budapest 1894 meg u. 19 jú 8 harctér szerze betegsé következtébe Középiskolá egyet jo fakultás Budapest végez miut doktorátu tet titká le Országos-Magy Kereskedel Egyesülésne melyn hetilapjá Omk szerkesztett Tevéke rés vo vámtari kidolgozá körü előharcokb na érdemek szerze vámj kódexén megalkotá körü gen nemz kö vámjo konferencián zá jegyzőköny mi szakértőr emlékez m ról

14721.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz

SZÓCI Sz P közgazdas i sz Budapes 189 me u 1 j harcté szerz betegs következtéb Középiskol egye j fakultá Budapes vége miu doktorát te titk l Országos-Mag Kereskede Egyesülésn mely hetilapj Om szerkesztet Tevék ré v vámtar kidolgoz kör előharcok n érdeme szerz vám kódexé megalkot kör ge nem k vámj konferenciá z jegyzőkön m szakértő emléke ró

14721

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S közgazda s Budape 18 m harct szer beteg következté Középisko egy fakult Budape vég mi doktorá t tit Országos-Ma Keresked Egyesülés mel hetilap O szerkeszte Tevé r vámta kidolgo kö előharco érdem szer vá kódex megalko kö g ne vám konferenci jegyzőkö szakért emlék r

1472SZEMÉL

SZÓ közgazd Budap 1 harc sze bete következt Középisk eg fakul Budap vé m doktor ti Országos-M Kereske Egyesülé me hetila szerkeszt Tev vámt kidolg k előharc érde sze v kóde megalk k n vá konferenc jegyzők szakér emlé