14725.htm

CÍMSZÓ: Szatmári

SZEMÉLYNÉV: Szatmári Jenő

SZÓCIKK: Szatmári,1. Jenő, hírlapíró, szül. Budapesten 1891.Sz.Mór volt országgyűlési képviselő fia,gimnnáziumi tanulmányai után Berlinben telepedett le, mint hírlapíró. Később a National-film dramatrgja, majd az 8 Uhr Abendblatt külpolitikai rovatvezetője volt, jelenleg a Berliner Tageblatt munkatársa. Novellái és elbeszélései német lapokben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4725. címszó a lexikon => 827. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14725.htm

CÍMSZÓ: Szatmári

SZEMÉLYNÉV: Szatmári Jenő

SZÓCIKK: Szatmári,1. Jenő, hírlapíró, szül. Budapesten 1891.Sz.Mór volt országgyűlési képviselő fia,gimnnáziumi tanulmányai után Berlinben telepedett le, mint hírlapíró. Később a National-film dramatrgja, majd az 8 Uhr Abendblatt külpolitikai rovatvezetője volt, jelenleg a Berliner Tageblatt munkatársa. Novellái és elbeszélései német lapokben jelentek meg.

14725.ht

CÍMSZÓ Szatmár

SZEMÉLYNÉV Szatmár Jen

SZÓCIKK Szatmári,1 Jenő hírlapíró szül Budapeste 1891.Sz.Mó vol országgyűlés képvisel fia,gimnnázium tanulmánya utá Berlinbe telepedet le min hírlapíró Későb National-fil dramatrgja maj a Uh Abendblat külpolitika rovatvezetőj volt jelenle Berline Tageblat munkatársa Novellá é elbeszélése néme lapokbe jelente meg

14725.h

CÍMSZ Szatmá

SZEMÉLYNÉ Szatmá Je

SZÓCIK Szatmári, Jen hírlapír szü Budapest 1891.Sz.M vo országgyűlé képvise fia,gimnnáziu tanulmány ut Berlinb telepede l mi hírlapír Késő National-fi dramatrgj ma U Abendbla külpolitik rovatvezető vol jelenl Berlin Tagebla munkatárs Novell elbeszélés ném lapokb jelent me

14725.

CÍMS Szatm

SZEMÉLYN Szatm J

SZÓCI Szatmári Je hírlapí sz Budapes 1891.Sz. v országgyűl képvis fia,gimnnázi tanulmán u Berlin teleped m hírlapí Kés National-f dramatrg m Abendbl külpoliti rovatvezet vo jelen Berli Tagebl munkatár Novel elbeszélé né lapok jelen m

14725

CÍM Szat

SZEMÉLY Szat

SZÓC Szatmár J hírlap s Budape 1891.Sz országgyű képvi fia,gimnnáz tanulmá Berli telepe hírlap Ké National- dramatr Abendb külpolit rovatveze v jele Berl Tageb munkatá Nove elbeszél n lapo jele

1472

CÍ Sza

SZEMÉL Sza

SZÓ Szatmá hírla Budap 1891.S országgy képv fia,gimnná tanulm Berl telep hírla K National dramat Abend külpoli rovatvez jel Ber Tage munkat Nov elbeszé lap jel