14747.htm

CÍMSZÓ: Szegényügy

SZÓCIKK: 1. Sz., 2. temetési ügy, 3. aggok ellátása, 4. kultusz ügyek. A szociális élet minden ágára kiterjedt tehát a hitközségek tevékenysége s már a középkor vége felé megvoltak csaknem teljes számban mindazok az intézmények, amelyek a Sz.-eket ma is intézik. (L. Jótékonyság.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4747. címszó a lexikon => 832. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14747.htm

CÍMSZÓ: Szegényügy

SZÓCIKK: 1. Sz., 2. temetési ügy, 3. aggok ellátása, 4. kultusz ügyek. A szociális élet minden ágára kiterjedt tehát a hitközségek tevékenysége s már a középkor vége felé megvoltak csaknem teljes számban mindazok az intézmények, amelyek a Sz.-eket ma is intézik. L. Jótékonyság.

14747.ht

CÍMSZÓ Szegényüg

SZÓCIKK 1 Sz. 2 temetés ügy 3 aggo ellátása 4 kultus ügyek szociáli éle minde ágár kiterjed tehá hitközsége tevékenység má középko vég fel megvolta csakne telje számba mindazo a intézmények amelye Sz.-eke m i intézik L Jótékonyság

14747.h

CÍMSZ Szegényü

SZÓCIK Sz temeté üg agg ellátás kultu ügye szociál él mind ágá kiterje teh hitközség tevékenysé m középk vé fe megvolt csakn telj számb mindaz intézménye amely Sz.-ek intézi Jótékonysá

14747.

CÍMS Szegény

SZÓCI S temet ü ag ellátá kult ügy szociá é min ág kiterj te hitközsé tevékenys közép v f megvol csak tel szám minda intézmény amel Sz.-e intéz Jótékonys

14747

CÍM Szegén

SZÓC teme a ellát kul üg szoci mi á kiter t hitközs tevékeny közé megvo csa te szá mind intézmén ame Sz.- inté Jótékony

1474

CÍ Szegé

SZÓ tem ellá ku ü szoc m kite hitköz tevéken köz megv cs t sz min intézmé am Sz. int Jótékon